Plusenergihuset i Kajstaden i Västerås har precis börjat byggas, inflyttning sker 2018. Illustration: Sveafastigheter Bostads AB

Västerås får plushus

ENERGI

Ett plusenergihus med 121 lägenheter byggs i Västerås. Huset får 1 250 kvadratmeter solceller och bergvärmepump. Målsättningen är att nå Miljöbyggnad Guld.

Rätt systemdesign tar bort störande ljud

energieffektiva byggnader

Ventilationen spelar en viktig roll i energieffektiva byggnader och har stor betydelse för hur innemiljön fungerar.

Samarbete ger effektivare byggnader

energieffektiva byggnader

Statliga styrmedel krävs för att vi ska få mer energieffektiva byggnader. Vilka styrmedel som fungerar utreds i en ny doktorsavhandling.