Simhallen blir större – och snålare

energianvändning

Dubbelt så stor yta, men oförändrad energianvändning. Det är målet när sim- och sporthallen från 1960-talet i Alingsås byggs om.

Stor besparing med vanlig skötsel

energianvändning

I Hammarby sjöstad går det att kraftigt minska energianvändningen med traditionell fastighetsskötsel. Men en hel del inbyggda problem tar längre tid att åtgärda.

Svenska byggregler slappast i Norden

energianvändning

Sverige är det land i Norden som tillåter högst energianvändning i nybyggda lägenheter. När det gäller kontor och villor ligger vi bättre till.

Kylbafflar med två rör sparar energi

energianvändning

Att klimatisera med kylbafflar med tvårörssystem minskar energianvändningen och installationskostnaden. Det kräver dock en något högre inomhustemperatur.

Rättspsyk satsar på egen energi

energianvändning

När Region Skåne bygger nytt Rättspsykiatriskt centrum satsas hårt på energifrågan.

Regerings-kvarter med solfångare på taket

energianvändning

Drygt 40 procent minskad energianvändning förväntas i ombyggda kvarteret Loen i Stockholms Klarakvarter. Under början av året har Regeringskansliet tagit plats i byggnaderna.