Enrad får order från Weland Plastic

VÄRMEPUMPAR

Enrad AB har mottagit en order på cirka 1,1 MSEK från Weland Plastic AB. Ordern gäller en bergvärmeanläggning med aktiv kyla för en industrifastighet ägd av Weland Plastic.

Brion installation och service startar solenergibolag

SOL

Brion fortsätter att växa och nu kompletterar vi vår verksamhet med solenergi

Utredning om energieffektivisering

UTREDNING

I utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivi

Direktivet om byggnaders energiprestanda reviderat

DIREKTIV

Direktivet om byggnaders energiprestanda har reviderats. Bland annat införs en smarthetsindikator för byggnader.

Mer pengar att söka för hållbar energi- och resursanvändning

FORSKNINGSPENGAR

Nu öppnar första utlysningen i E2B2s andra programperiod. Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor och projektförslag inom programmets samtliga delområden välkomnas.

Ulf Näslund och Oskar Häger vid batterilagret i Vasakronans kontor i Uppsala. Lagret ger inte någon ekonomisk förtjänst, men värdefull kunskap för framtiden. Foto: Ingar Lindholm

Långt till lönsamhet för batterilager

SOLEL

4 200 kronor. Så mycket ska Vasakronans nya batterilager i Uppsala spara in på ett år, enligt ett examensarbete.

Christian Anker Hviid har undersökt hur mycket el styrutrustning i kontorshus behöver när huset är tomt. Foto: Privat

Styrsystem en okänd energitjuv

ENERGI

När den totala energianvändningen krymper blir även små energiförluster viktiga.

Energikommissionen vill ha energieffektiviseringprogram

ENERGIEFFEKTIVISERING

År 2040 ska den svenska elproduktionen vara koldioxidfri och ett energieffektiviseringsprogram föreslås för den elintensiva industrin.

Jämförbar energiprestanda blir krav

ENERGI

En byggnads beräknade energiprestanda ska i framtiden normaliseras innan projektet godkänns av kommunen.

Kontorsfastigheten på Torsplan 1 i Stockholm deltar i mätprojektet. Foto: Bengt Bergqvist

Stora förluster från VVC

MÄTNING

Värmeförlusterna från varmvattencirkulation, VVC, är stora i kontor och lokaler. Det bekräftas av nya mätningar i elva hus i Stockholmsområdet.