Annons

Bravida förvärvar Energibygg AS i Norge

KÖP
Bravida köper 100 procent av aktierna i Energibygg AS och kommer nu att kunna erbjuda spetskompetens inom energirådgivning till nya och befintliga kunder.

Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

REMISS
egeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få

Satsning på vätskekylningslösningar för datacenter

DATAKYLA

Schneider Electric, Avnet och Iceotope utvecklar tillsammans nya vätskekylningslösningar för datacenter.

Ramavtal i väst

AVTAL

Enrad får order från Weland Plastic

VÄRMEPUMPAR

Enrad AB har mottagit en order på cirka 1,1 MSEK från Weland Plastic AB. Ordern gäller en bergvärmeanläggning med aktiv kyla för en industrifastighet ägd av Weland Plastic.

Brion installation och service startar solenergibolag

SOL

Brion fortsätter att växa och nu kompletterar vi vår verksamhet med solenergi

Utredning om energieffektivisering

UTREDNING

I utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivi

Direktivet om byggnaders energiprestanda reviderat

DIREKTIV

Direktivet om byggnaders energiprestanda har reviderats. Bland annat införs en smarthetsindikator för byggnader.

Mer pengar att söka för hållbar energi- och resursanvändning

FORSKNINGSPENGAR

Nu öppnar första utlysningen i E2B2s andra programperiod. Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor och projektförslag inom programmets samtliga delområden välkomnas.

Ulf Näslund och Oskar Häger vid batterilagret i Vasakronans kontor i Uppsala. Lagret ger inte någon ekonomisk förtjänst, men värdefull kunskap för framtiden. Foto: Ingar Lindholm

Långt till lönsamhet för batterilager

SOLEL

4 200 kronor. Så mycket ska Vasakronans nya batterilager i Uppsala spara in på ett år, enligt ett examensarbete.