Instalcoköpt i Kalmar

KALMARKÖP

Xylem inviger ny testanläggning uppställda avloppsvattenpumpar

PUMPTEST

Xylem har investerat i och konstruerat en testrigg för stora avloppspumpar vid produktionsenheten i Emmaboda, Sverige.