Boverket kritiserar jämförelse av byggregler

byggregler

En finsk studie av byggreglers energikrav i de nordiska länderna gör en för grovt tillyxad jämförelse, menar Boverket som är kritiskt till studien.