Luftbehandlingsentreprenad på Södermalm

LUFTENTREPRENAD
Vasakronan bygger ny kontorsbyggnad som omfattar 23 000 kvadratmeter fördelat över sju våningsplan på Södermalm i Stockholm.

Bravida köpte i solcellsföretag

KÖP

Bravida har köpt Solkraft EMK AB som erbjuder installation och service av solcellslösningar för villor, lantbruk och kommersiella fastigheter.

Bravidaköp i Östervåla

KÖP

Bravida har tecknat avtal om förvärv av inkråmet från Östervåla VVS AB, och stärker därmed sin verksamhet inom värme och sanitet i Uppland med 14 nya medarbetare.

Bravida tecknar avtal om förvärv av verksamheten från Östervåla VVS

Östervåla

Bravida har tecknat avtal om förvärv av inkråmet från Östervåla VVS AB, och stärker därmed sin verksamhet inom vs i Uppland med 14 nya medarbetare.

Bravida köpte Venair

Bravidaköp

Bravida förvärvar AB Venair och stärker därmed sin position inom ventilation i Stockholmsområdet. AB Venair beräknas 2019 omsätta cirka 200 MSEK.  

Bravida köpte av Carrier

KYLKÖP

Bravida förvärvar Carrier Refrigeration Swedens serviceverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom förvärvet får Bravida en starkare position inom kyla.

Bravidauppdrag åt Stockholms läns landstings biogasanläggningar

BIOGAS

Bravida får i uppdrag att ansvara för drift, underhåll och skötsel för Stockholms läns landstings (SLL) biogasanläggningar vid fyra bussdepåer.

Bravidaorder

SJUKHUSJOBB

Bravida får i uppdrag av Region Nordjylland att utföra installationer inom vs när Aalborg i Danmark får ett nytt universitetssjukhus. Uppdraget har ett ordervärde om cirka 140 miljoner kronor. 

Bravidauppdrag i Uppsala

BUSSDEPÅ

Uppsala växer, likaså stadens kollektivtrafik. Därför ska en ny bussdepå byggas i Fyrislund med plats för 180 bussar.

Bravida tecknar ramavtal om service samt mindre installationsarbeten med Swedavia

AVTAL

Bravida har en lång relation med Swedavia och har under flera år levererat service- och installationstjänster till många av landets flygplatser.