Boverket har släppt en remiss om de uppdaterade energihushållningsreglerna.

REMISS

Boverket har släppt en remiss om de uppdaterade energihushållningsreglerna.

Boverket tog fram LCA-vägledning

LCA

Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk.

Delredovisning av Boverkets förslag till klimatdeklaration av byggnader

KLIMATPÅVERKAN

Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv.

Ändrade krav på OVK-kontrollanter

ventilation

Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren.

Beslut om IMD dröjer till nästa år

IMD, Boverket

Frågan om IMD:s vara eller inte vara är inte över, trots att Boverket i två rapporter ansett att det inte är lönsamt att införa i Sverige och att ett stort antal remissinstanser ansett dets

Boverket tar fram vägledning för bättre tillsyn

Ventilation

Regeringen anser att kommunerna missköter sitt tillsynsansvar enligt PBL. Nu tar Boverket fram en vägledning för att tillsynsarbetet ska bli effektivare.

Boverket skärper och mildrar energikraven

Boverket

Hårdare energikrav för 90 kommuner i södra Sverige, men lättare för 30 i norr. Boverkets nya byggrådstext har varit på remiss.