Vill sänka gränsen för BPA

Bisfenol A

I en rapport tonar Efsa ned riskerna med bisfenol A. Men kommande studier kan ändra riskbedömningen redan i år.

Stor osäkerhet om källan till bisfenol A

Bisfenol A

Plastkemikalien bisfenol A, BPA, finns i svenskt dricksvatten. Det visar mätningar som Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket låtit göra.