Mikael Johansson disputerade i höstas. Foto: Noah Johansson

Kliv in i BIM i skala 1:1

BIM

Forskningsingenjör Mikael Johansson, Chalmers, har tagit fram en ny mjukvara som gör det möjligt att köra BIM i VR-miljö, på en vanlig gamingdator.

Rör som räddar liv

INSTALLATIONER

I sommar får de första patienterna möjlighet till cancerbehandling med protonterapi i Nordens första anläggning för detta.

Bättre kunskap krävs om BIM

BIM

”BIM är att rita i 3D och det har vi hållit på med i många år” konstaterar en kollega till mig. Det är just det som är en av orsaker som hejdar utvecklingen av BIM, nämligen okunskap.

Gemensam strategi för BIM

BIM

Fem statliga byggherrar håller på att skapa en gemensam strategi för användandet av BIM. Under året tas en manual fram som ska börja användas under 2014.

Många intresserade av BIM

BIM

Allt fler får upp ögonen för Byggnadsinformationsmodellering, BIM, för att effektivisera bygg- och förvaltningsprocesserna. Även i år var OpenBIM:s konferens fullsatt.