Bengt Dahlgren tecknade avtal med Vattenfall

AVTAL

Bengt Dahlgren har tecknat ramavtal om att bli leverantör till Vattenfall.