Så korrigeras husets energianvändning enligt BEN

byggregler

Metoden för normalisering av en byggnads energiprestanda enligt BEN följer i stort korrigering enligt Svebys riktlinjer.