Kvarteret som strävar efter perfekt balans

KYLA

Från tak till källare sträcker sig ett energisystem som den här vårdagen förser 12 000 kvadratmeter i centrala Stockholm med all värme och kyla som behövs.  Att hålla balansen däremellan är

Paketlösningar ska sänka husens energianvändningen

energianvändningen

Paketlösningar ska sänka energianvändningen Små, lokala avloppsvärmeväxlare skulle kunna sänka energianvändningen rejält i flerbostadshus. Det visar de första resultaten från ett Bebo-projekt.

Avloppet värmer tappvarmvattnet

avloppsvärmeväxlare

En ny typ av avloppsvärmeväxlare presenterades vid AHR Expo i Dallas, Texas. Växlaren finns installerad på flera ställen i Kanada, bland annat i ett flerfamiljshus i Vancouver.