Klimatpris till Östersundshem

PRIS

Vartannat år delar Sveriges Allmännytta ut hållbarhetspriset och årets tema är innovationer för minskad klimatpåverkan. Årets pris delades ut på Klimat- och energikicken 19 november i Lund.