Värmeväxlaraffär

VÄXLARE

Alfa Laval har tecknat ett övergripande avtal med LU-VE-koncernen om att sälja den del av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, för närvara

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 100 miljoner kr

LUFTKYLARE

Alfa Laval har tagit en order för leverans av luftkylarsystem till en gasanläggning i USA.