Spillvärme kyler i Uppsala

spillvärme

En ny kylcentral förser sedan början av sommaren tre stora forskningslaboratorier i Uppsala med mer elsnål kyla.