Annons
Äldreboendet Akvarellen i Kumla klarar ett jämnt klimat på bara 58 kwh/kvm, år. Foto: Kumla kommun

Äldreboendet som snålar – med energi

Annons
Tema.

Med vattenburna system i både golv och tak kan inomhustemperaturen hållas konstant på 23 grader i Kumlas nya demensboende. Och det till en förväntad energianvändning på 58 kwh/kvm, år.

TEXT MARIA ÅSLUND

Äldreboendet Akvarellen var klart för inflyttning i slutet av 2017. Nu har en hel eldningssäsong förflutit, liksom en ovanligt varm sommar med kylbehov.

Kommunens energimål är att ligga 25 procent under kraven i Boverkets byggregler. Redan under det första året klarades den nivån i det nya äldreboendet – 66 kWh/kvm, år.

– Det är väldigt bra. Betongväggarna är kraftiga och det tar tid för dem att torka. Först om ungefär ytterligare två år kommer de att vara torra och då räknar jag med att vi ska landa på ungefär 58 kWh/kvm, år, säger Robert Brånn, som är enhetschef på Kommunfastigheter i Kumla.

– Akvarellens tjocka klimatskal isolerar bra mot både kyla och värme. Målet är att vi året runt ska ha 23 grader varmt här inne, i hela vistelsezonen. Installationerna som löser det är golvvärme och takvärme, som kan leverera såväl värme som kyla. Det har fungerat fantastiskt bra.

Hjärtat i energisystemet är kylmaskiner med koldioxid som köldmedium. Det gör det möjligt att effektivt producera både värme och kyla.

– Kylmaskinernas primära uppgift är att leverera kyla till åtta kylrum i storköket. Värmen från kompressorernas varma sida används till värme och varmvatten. Under sommaren skickas huvuddelen av värmen ner i våra 17 energibrunnar, samtidigt som vi hämtar upp frikyla för kylning av lokalerna, förklarar Robert Brånn.

Möjligheten till komfortkyla gjorde att 2018 års stekheta sommar blev uthärdlig för de 60 boende på Akvarellen. De flesta svenska äldreboenden saknar kyla på sommaren. Det innebär inte bara en dålig komfort, utan också försämrad hälsa. Under värmeböljor drabbas många gamla av värmerelaterade åkommor.

– Vi tycker att det är angeläget att kunna erbjuda ett bra, energisnålt boende, som ger en jämn och fin temperatur till de gamla, säger Robert Brånn.

– Dock är det en stor investering om man bestämmer sig för koldioxidmaskiner. Å andra sidan är de miljömässigt bättre, med tanke på F-gaser, och det går att få en effektivare drift, som ger pengar tillbaka.

Akvarellen är 6 700 kvm. Större delen av anläggningen, bland annat de 60 boendeplatserna, är i ett plan. Byggnadens utformning och färgsättning i inredningen ska ha en lugnande och stöttande inverkan på demenssjuka.

Annons