Annons
Magnus Olofsson och Johan Tjernström

Aktuellt: Storsatsning på solceller av Akademiska Hus

Annons
SOLCELLER.

På taken i Ultuna i Uppsala kommer Akademiska Hus enskilt största solcellsinstallationer att finnas från och med nästa år.

– Kommunen är lite kinkig numera när vi lägger solceller på gamla k-märkta hus, men i det här fallet var kravet bara att installationen följde takets lutning, konstaterar energiingenjör Magnus Olofsson när vi står utanför en av de äldre fastigheterna på Campus Ultuna i Uppsala på vilket Akademiska Hus haft solceller under flera år. På Campus Ultuna, där bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, finns har Akademiska Hus i tio år satt upp solceller, både på tak och väggar.

I höst kommer en stor tillbyggnad av solceller att utföras på just Ultuna. Nästa år – när utbyggnaden är klar på Ultuna – ska solceller leverera cirka 1 200 MWh el åt Akademiska hus, mot 200 GWh i dag. Det är den enskilt största solcellinvesteringen under de kommande åren inom Akademiska Hus. På Ultuna ska 6 800 kvadratmeter solceller placeras på taken till byggnaderna för Mark- Vatten-Miljöcentrum, Undervisningshuset, biblioteket, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum samt Ulls hus, där SLU bedriver undervisning och forskning.
– De som ska installera solcellerna här i Ultuna har lyft upp dem med helikopter. De har ett installationsteam som bara monterar moduler, sen kommer ett gäng efter som kopplar in dessa, säger Magnus Olofsson.

Montagearbetena kommer att vara klara vid luciatid i år, och anläggningarna kommer under nästa år att kopplas in i Akademiska Hus befintliga elnät i Uppsala som omfattar Uppsala universitet och Campus Ultuna. Det betyder att både andelen solceller per kvadratmeter och det totala antalet kvadratmeter solceller som har och ska installeras i Uppsala blir högst inom Akademiska Hus. Det kommer att öka antalet kvadratmeter solcellsyta hos Akademiska Hus i Uppsala från nuvarande 1 500 till 11 000 kvadratmeter och göra Uppsala till företagets mest solcellstäta ort i Sverige. All eldistribution är sammankopplad inom Akademiska Hus campusområden, vilket gör att all solcellsel går att använda någonstans i systemet. Förutom SLU finns ett 40-tal andra verksamheter i Ultuna, som geografiskt är granne med Uppsala universitet. Både byggnaderna på universitetet och Ultuna ägs och driftas av Akademiska Hus.

All el till både Uppsala universitet och SLU distribueras via Akademiska Hus eget elnät, vilket gör det enkelt att ta emot och distribuera ut mer solcellsel. Det finns enligt Magnus Olofsson inga problem att bli av med elen sommartid eftersom stora delar av den akademiska forskningen pågår året runt. – Vi har ingen överproduktion, utan allt används i vårt bestånd. Men även i december och januari ger solcellerna någon effekt, konstaterar Magnus Olofsson. Att få hyresgästerna och brukarna att själva inse vikten av energisparande är dock en mer pedagogisk uppgift. – Det kan vara svårare att få igång en dialog om energianvändning med hyresgästerna än att få dem intresserade av solceller. Vi har en del avtal med hyresgäster som hyr lokaler i hus med solcellsanläggningar som vill ha sin el från dessa system, konstaterar Johan Tjernström, affärsutvecklare Energi.

Läs hela artikeln i Energi & Miljö nr 9!

Text och foto Mark Kretz

Annons