Annons
Text: Maria Åslund Illustration: White Arkitekter

AKTUELLT PROJEKT: Kulturhus med smarta lösningar

Annons
Skellefteås nya kulturhus

ska stå klart om drygt två år, som ett av världens högsta trähus. Energilösningarna blir smarta, med bland annat ett självlärande styrsystem.

För budgeten på drygt en miljard kronor får Skellefteå kommun en byggnad som i högsta delen blir 20 våningar. Den kommer att innehålla bibliotek, konferensutrymmen och flera scener, varav den största ska kunna ta 1 200 sittande gäster.
 – Här ska det bland annat bli en scen för Västerbottensteatern, som har sin bas här i Skellefteå. Den scenen har plats för 300 sittande, berättar Martin Lindfors, projektledare Skellefteå kommun. Där byggs också ett hotell med 205 rum. Förutsättningen för den stora byggnaden var också att kunna kombinera hotell och konferensverksamhet. – Vi har hittills haft få scener, framför allt ingen som kan ta 1 200 gäster. Nu har vi möjlighet att kunna inrikta oss på stora konferenser och kongresser, säger Martin Lindfors.

Att kommunen bestämde sig för att stadens nya landmärke ska byggas i trä är ingen tillfällighet. Det finns en träbyggnadsstrategi och man ser sig som ledande i den ambitionen, tillsammans med Växjö.
– Vi försöker helt enkelt bygga så mycket som möjligt i trä. Det är lokalproducerat och miljövänligt, förklarar Martin Lindfors.
– Slutresultatet blir inte så mycket annorlunda, jämfört med betong. Det går att lösa alla tekniska utmaningar som materialet ger. På installationssidan blir största skillnaderna att det är väldigt lätt att hitta fäste för alla installationer och huset måste vara helt sprinklat. Vi kommer att ha en tank på 600 kubikmeter, med reservkraft till pumparna. Ambitionsnivån är att få ett energismart hus. Här har kommunen ett nära samarbete med Skellefteå Kraft, som också är kommunägt. – Det ska bli en kombinerad värmepump/ kylmaskin. Med den kan vi balansera byggnadens värme- och kylbehov och flytta energin inom fastigheten. Det kan till exempel vara ett kylbehov i söder, samtidigt som vi har ett värmebehov på norrsidan, säger Martin Lindfors.

För Skellefteå Kraft blir det här ett tillfälle att utveckla ett nytt koncept att erbjuda sina kunder: – Vi tar då kostnaden för utrustningen och går in och balanserar upp energin inom byggnaden, men också gentemot de övriga el-, kyla och värmenäten. Målet är att kunden ska få en lägre totalkostnad. Vi kan i varje ögonblick sälja det för kunden billigaste och mest hållbara alternativet, säger Fredrik Jonsson, chef för affärsinnovation vid Skellefteå Kraft.
 – Genom möjligheten att balansera byggnader och energislagen mot varandra kan vi också bättre klara effekttoppar. Det skapar också utrymme för att ansluta fler till de befintliga kraftnäten. 

För att optimera energiflödena kommer kraftbolaget att installera ett självlärande styrsystem, det vill säga artificiell intelligens (AI). Styrsystemet är fortfarande under utveckling, ett arbete som Skellefteå Kraft bedriver tillsammans med en partner.
– Energimarknaden blir allt mer komplex. Produktion, lagring och laddning flyttar in hos fastighetsägarna. Det här är ett nytt marknadssegment, som de behöver hjälp med, säger Fredrik Jonsson. – Jag tror att den stora utmaningen för elsystemen blir att hantera all elbilsladdning. Här tror vi att om det sker i samspel med lokal produktion och lagring kan man få systemet att fungera.

Det kommunala kraftbolaget kommer alltså att investera i bland annat batterier, värmepump och solpaneler, som ska placeras på byggnadens tak och i viss utsträckning på fasaden.
 – Genom att vi investerar i framtidens energiteknik säkerställer vi låg energianvändning och ett effektivt energianvändande. Därmed bidrar vi, tillsammans med kunden, i omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem, säger Fredrik Jonsson. Skellefteås nya kulturhus ska förstås miljöcertifieras. Kommunen satsar på minst miljöbyggnad silver, med förhoppning om att nå guld.

Annons