Annons
Peter Olofsson, chefredaktör Energi & Miljö. Foto: Clas Göran Carlsson

800 miljoner barn saknar hygienmöjligheter i skolan

Ledare.

Flickorna Sahana och Ranil från Indien är två av de elever som fått rent vatten på sin skola med organisationen Wateraids hjälp. Wateraid arbetar för att fler barn ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i skolan. Förra året såg organisationen till att 206 000 elever fick rent vatten, 182 000 fick toaletter och 695 000 fick bättre möjlighet till hygien på skolan där de går.

Sahana och Ranil från Indien har fått rent vatten på sin skola. Foto: Phiraj Singh

Nu efter sommaren öppnar många länder sina skolor igen efter att de på grund av covid-19 varit stängda under våren. Hundratals miljoner elever kommer att återvända till skolor som saknar rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien. Det visar ny statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) och Unicef.

Störst är problemet i länder i Afrika söder om Sahara. I regionen, som rapporterat över en miljon fall av covid-19, saknar 56 procent av skolorna tillgång till rent vatten, 53 procent saknar skoltoalett och 74 procent saknar möjlighet till god hygien.

Det nya kulturhuset ligger i centrala i Skellefteå och blir en av världens högsta träbyggnader. Foto: Jonas Westling

I det här numret har vi tittat närmare på kulturhuset Sara i Skellefteå och Kulturhuset i Stockholm. Om ett år ska nybygget i Skellefteå vara klart. Det blir då ett av världens högsta trähus, och kanske det smartaste. För med hjälp av artificiell intelligens ska fastighetens energilösningar kopplas samman med det kommunala energisystemet. I Stockholm stod bygget klart i mitten av 1970-talet, och här har nu huset genomgått en omfattande energirenovering som ska minska energianvändningen med 30 procent. Skellefteå: sidan 14. Stockholm: sidan 24.

– Den gängse schablonen utgår från att hushållselen motsvarar 30 kWh/m2,år, säger Rasmus Westin. Foto: Tstockphoto

Hushållen använder 30 procent mindre el än schablonen i Boverkets Byggregler och Sveby – värmeberäkningarna kan därför slå fel med upp till fem procent. Det här visar en studie som gjorts av energiingenjör Rasmus Westin. Läs mer om hans undersökning på sidan 32.

Trevlig läsning!

Annons