Thermia flyttar tillverkning till Sverige

Thermia flyttar all tillverkning till Sverige.

Thermia i Arvika blir nu center för all produktion och utveckling av Danfosskoncernens värmepumpar. Flera års förbättringsarbete med Lean-principerna som grund har medfört att produktiviteten på Thermia ökat med 30 % och genomloppstiden minskat med över 50 %. Detta ger konkurrenskraft som nu ger resultat.

All produktion flyttas nu till Arvika vilket kan skapa ett 30-tal årsarbetstillfällen.

Produktion har tidigare skett på fem olika ställen i Europa. Nu blir Arvika centrum för utveckling och all produktion av Thermias och Danfoss värmepumpar.

– Vi har ett av Europas absolut starkaste utvecklingscenter här i Arvika, och det är stora fördelar för effektivitet och kvalitet att produktion och utveckling finns på samma ställe. Vi bygger här ett starkt värmepumpsfäste och är redo när marknadens utveckling i Europa får fart igen. Moderbolaget Danfoss beslut är beviset på att Thermias långsiktiga arbete nu bär frukt, säger Magnus Glavmo, VD för Thermia Värmepumpar.

De senaste tre åren har företaget genomfört en kontinuerlig stegvis förbättring, inspirerad av fordonsindustrins Lean-koncept. Detta tankesätt fokuserar på produktionsflödet genom att synliggöra problem och eliminera hinder för flödet av produkterna i produktionen. Detta har gett resultat av stor betydelse för Thermias effektivitet och konkurrenskraft:

– Vi har under de senaste åren ökat produktiviteten med 30 %, reducerat produktionsytan med 40 % och minskat genomloppstiden med över 50 %. Dessutom har vi minskat lagret till en tredjedel jämfört med tidigare, vilket ger en ännu mer kostnadseffektiv produktion, berättar Magnus Glavmo.

Dessutom ligger Arvika geografiskt rätt för huvudmarknaderna i norra Europa. Detta sänker kostnaderna för transporter, vilket ligger i linje med Thermias miljöpolicy, och dessutom förenklas logistiken.

– Men vi slår oss inte till ro. Vi kan – och måste – hela tiden förbättra oss. En glädjande effekt av detta arbete är att vi dessutom tryggar allas jobb, och vi till och med räknar med att skapa ytterligare ett 30-tal helårsarbeten i Arvika, säger Magnus Glavmo.

Produktionen av värmepumpar vid Danfoss fabrik i Polen kommer att stänga den 1 december. Produktionen flyttas då från Polen till Arvika, och beräknas vara igång senast andra kvartalet 2013 – lagom till högsäsongen. Huvudsakligen är det produktion av Danfoss värmepumpar som skett där, men även produktion av Thermias värmepumpar vid extra hög efterfrågan. Ambitionen är att samtliga anställda i Polen kommer att erbjudas nya arbeten inom Danfosskoncernen.

Thermia tillverkar värmepumpar för villor och för det expanderande fastighetssegmentet, och installationerna sköts av Thermias eget återförsäljarnät. Thermias marknadsandelar ökar i Sverige. Några skäl till detta är att företaget kontinuerligt lanserar nya produkter, och att värmepumparna fått toppresultat i Energimyndighetens tester.

Källa: Thermia

Publicerad 14 december 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.