TEMA | 19 feb 2019

TEMA: Relining bra för plånbok och kanaler

TEMA: Relining bra för plånbok och kanaler
Text: Maria Åslund Foto: Gunilla Bodemo Lindahl

För bara 10–15 år sedan förekom knappt relining av ventilationskanaler. Nu är det en relativt vanlig metod. Inte minst när det gäller tätning av murade kanaler i äldre byggnader, som till exempel Linköpings slott.

Slottet kan göra anspråk på att vara en av Sveriges äldsta, bevarade profana byggnader. I dess västra länga ingår delar från en biskopsgård från 1100-talet.
Sedan 1785 har slottet varit landshövdingeresidens. År 2000 invigdes ett slotts- och domkyrkomuseum i byggnaden. Nu ska det byggas kontor i annexet, som är lite yngre än slottet.
– Eftersom det ställs högre krav på ventilationen i arbetslokaler behövde ventilationskanalerna uppgraderas, konstaterar Anders Nilsson, Skorstensfolket.

Han har under vintern arbetat med att relina de murade kanalerna i annexet och i en av slottets flyglar, närmare bestämt den som innehåller landshövdingebostaden och kontor. Därmed får de aktuella delarna täta från- och tilluftskanaler och det blir möjligt att installera ett aggregat med värmeåtervinning. – Vi anser ju att relining är den metod som innebär minst ingrepp i äldre byggnader. I den här känsliga miljön går det inte att använda traditionell stålslang. Man kan inte öppna och hugga hål vid varje våningsplan. Inte heller kan man dra kanalerna utanpå, säger han.
– Kompositröret är ju som en mjuk slang, när vi för ner den i kanalen. Därför var det inga svårigheter, vare sig att ta sig förbi ojämnheter eller där kanalen skiftar i area. Några större problem var det alltså inte med att trycka in 300 meter kompositrör i slottet och annexet. – Problemet var väl att hitta alla kanaler. Det är ett gammalt hus och vi fick försöka lista ut var kanalerna gick. Även om kanalen börjar på en sida uppe på taket, så kan den komma ner på en annan…

Att täta kanalerna är bra för funktionen, miljön och inte minst plånboken. Om kanalerna läcker krävs det mer arbete av frånluftsfläkten vid mekanisk ventilation. Murade kanaler är vanliga i hus byggda före 1960-talet, ofta med självdrag. En stor andel av flerfamiljshusen från miljonprogrammet och de föregående decennierna står inför stora renoveringar och då kan det bli aktuellt med tätning av kanaler. En vanlig metod för att täta murade kanaler har varit så kallad glidgjutning. Keramiskt bruk appliceras då på kanalväggarna och ytan blir tät. Metoden klarar dock inte kanaler med skarpa kurvor.

Ett annat tillvägagångssätt är att sätta in flexibla metallrör i de befintliga kanalerna. Då blir det tätt, men på bekostnad av att kanalens tvärsnittsarea minskar. Metoden passar bra när ventilationssystemet ska uppgraderas från självdrag till fläktstyrda system. På senare år har relining gjort entré och hunnit bli vanligt. Där handlar det om mjuka kompositrör som förs in i kanalerna och sedan hettas upp med ånga. Rören sväller och fyller ut hela utrymmet. Efter härdning blir materialet hårt. 

 

Läs hela artikeln i Energi & Miljö nr 2 2019!

Publicerad 19 februari 2019

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.