Teknikupphandling av kyltorn för lokalbyggnader

Nu öppnar en tekniktävling för evaporativ kyla. Deltagarna har ett år på sig att ta fram den bästa lösningen.

kyltorn

Kyltorn för kontor är föremål för en ny tekniktävling. Foto: Mark Kretz

Ett projekt har startats av Energimyndigheten via Beställargruppen Lokaler, Belok, för att kora den bästa evaporativa kyllösningen för lokalbyggnader. Med evaporativ kylning menas i detta fall en evaporativ kylare som kopplas mot ett vattenburet komfortkylsystem.Projektet presenterades vid en träff i Stockholm av projektledaren Bengt Bergsten, CIT Energy Management. Genom att genomföra en teknikupphandlingstävling hoppas man på att marknaden ska utveckla kyllösningar för kontor.

En majoritet av kontoren i Sverige kyls med vattenburen komfortkyla, i högre utsträckning i kontor byggda under senare decennier. I övriga Europa växer också andelen kontor med vattenburen kyla, vilket gör marknaden stor och växande för det företag som vinner teknikupphandlingen, enligt projektledare Bengt Bergsten, CIT Energy Management. Att det hittills inte varit någon hausse efter evaporativ kyla för kontor, förklarar han med att de aggregat som säljs i första hand är anpassade för industrins behov och för stora kylanläggningar. I dessa fall har man inte fokuserat på energieffektivitet och COP, utan på lägsta pris vid investering.

I början av mars 2014 ska förslag vara inlämnade till teknikupphandlingen. Under våren och sommaren 2014 kommer inlämnade förslag att utvärderas både i utemiljö och på laboratorium. Hösten 2014 utses vinnaren.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 9

Publicerad 21 mars 2013

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.