Teknikgrupp Certifierad Energikartläggare

Teknikgrupp Certifierad Energikartläggare har till uppgift att skapa ett nätverk för verksamma certifierade energikartläggare, företag som ska genomföra energikartläggningar, leverantörer, högskola och myndigheter. Gruppen ska arbeta för att sprida erfarenheter och kunskaper kring energikartläggning, enligt lagen om energikartläggning av stora företag. Kontakperson på Energi och Miljötekniska Föreningen är Mark Kretz, tel 08-791 66 86, e-post mark.kretz@energi-miljo.se

 

 

Ledamöter är

Patric Thollander, Linköpings universitet

Anders Pousette, Energimyndigheten

Roland Dahlström, Scania Industrial Maintenance 

Ebba Lindencrona, Aktea

Michael Hansson, TQI Consult VVS