Teknik och forskning på SP-dagen

Värmepumpar, lågenergibyggande och FoU var några av ämnena som togs upp för kreativ diskussion vid SP-dagen. Små och medelstora företag framhölls som extra viktiga – och svåra att nå. buffemingel_4.jpg

Frukt och ballonger var några sätt att skapa en kreativ miljö bland konferensdeltagarna på SP-dagen. Foto: Signhild Gehlin

Kreativitet, inspiration och samverkan mötte de cirka 400 deltagarna vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts nya initiativ SP-dagen 13 april. Temat för dagen var ”innovationskraft i samverkan” och syftet med initiativet är att erbjuda en plattform för diskussioner och möten inom forskning och innovationer. – Kunskap är vår ryggrad, sade en märkbart stolt Maria Khorsand, vd och koncernchef för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sedan fyra år. Deltagarna var mycket aktiva under dagens workshopar och seminarier. Innovationstorget, där SP visade upp exempel från sin varierande verksamhet, var välbesökt i pauserna.

Lars Bäckström, landstingsråd för Västra Götalandsregionen, underströk SP:s betydelse för regionen och dess industriella verksamhet. – Där industrin försvinner, försvinner kunskapen, konstaterade han och gladdes därför över hur SP bidrar till att etablera, utveckla och behålla industri i regionen, sade han.

Energi och ekonomi SP-dagen samlade deltagarna i totalt nio workshopar. Kristina Mjörnell höll i workshopen om nollutsläppshus. – Hur långt ska vi gå? frågade hon. Räcker lågenergihus eller ska vi kräva passivhus eller plusenergihus? Hur hanterar vi befintlig bebyggelse? Två utmaningar lyftes fram för nollutsläppshus; nya nollutsläppshus och stadsdelar, respektive befintligt byggnadsbestånd. De sex arbetsgrupperna visade sig vara tämligen eniga i sina tankar kring de två utmaningarna. Oavsett nybebyggelse eller befintligt bestånd lyfte arbetsgrupperna fram tre nyckelfaktorer för framgång med nollutsläppshusmålet: smarta energilösningar, systemperspektiv och ekonomi. Förslagen på energilösningar spände över närproducerad energi, bränsleceller, energiåtervinning och energilagring. En idé som väckte gehör var delägarskap i vindkraftverk, men där delägarskapet hör till huset och inte till husets ägare eller brukare. Arbetsgrupperna efterfrågade ett brett systemtänkande i byggprocessen, geografiskt, byggnadsbeståndsmässigt och teknikmässigt. Kommunerna ansågs ha en viktig roll för att leda utvecklingen. Ett nytt tänkande kring affärsmodeller efterfrågades, till exempel för att stimulera olika verksamheter att samverka om energianvändning. Hyresnivåerna behöver också justeras för att premiera energieffektivitet och god innemiljö.

Viktiga värmepumpar Workshopen om värmepumpar hölls av Monika Axell och Roger Nordman som öppnade med att fråga hur många i församlingen som har en värmepump hemma. Givetvis blev svaret ”alla” – alla har ju ett kylskåp hemma. Workshopdeltagarna var genast på hugget med frågor om värmepumpmarknaden i Sverige och i övriga världen. Fyra arbetsgrupper diskuterade framtidens värmepumpteknik inom industri respektive bostäder. När grupperna redovisade sina tankar var likheterna med diskussionerna i workshopen om nollutsläppshus slående. Värmepumpande teknik är väsentlig för energiåtervinning och lågtemperaturutnyttjande, vilket krävs för visionen om nollutsläppshus.

Systemtänkande, nya affärsmodeller och incitament för samverkan mellan verksamheter poängterades. De övergripande slutsatserna från workshopen kan sammanfattas: – Det är viktigt med bra värmekällor och värmesänkor – Det är viktigt med bra tekniklösningar – Det är viktigt med systemtänkande – Kombinationer med olika tekniker och värmekällor/sänkor är bra.

Småföretag 65 procent av alla privatanställda i Sverige är anställda i små och medelstora företag, och till skillnad från de stora företagen som tenderar att flytta verksamhet till låglöneländer, behåller de små och medelstora företagen sin produktion i Sverige. – Inom området energi och miljö är 80 procent av företagen små och medelstora, påpekade Claes Tullin, forskningschef på SP, under SP-dagens paneldiskussion om forskningen i Sverige.

Bättre FoU-kontakter krävs Lars Gustavsson från Vinnovas program Forska och Väx, som delar ut 100 miljoner kronor per år i forskningspengar, var bekymrad över att många små och medelstora företag inte vågar tänka nog djärvt och långsiktigt för att satsa på forskning. Han konstaterade samtidigt att företagen är ovana vid kontakt med forskningsutövare. I Västra Götalandsregionen satsar de små och medelstora företagen mindre på FoU än i andra delar av landet. Helena Nilsson, FoU-ansvarig vid Västra Götalandsregionen, berättade att regionen därför startat ett samarbete med Vinnova med uppsökande verksamhet som kopplar samman företag med rätt forskningskompetens. Man erbjuder samtidigt ”FoU-kortet” – ett presentkort på kompetens för utveckling. Satsningen har resulterat i en kraftig översökning av de medel som tilldelats. – På sätt och vis är det bra, eftersom det stora behovet nu blev uppenbart. Samtidigt beklagade Helena Nilsson att så många bra projektansökningar blivit utan stöd. – Vi har funderat på en premieringsstämpel för de projekt som nästan nådde fram, så att det kan underlätta att få stöd från annat håll. Lars Gustavsson fick kritik från publiken för att så stor andel av ansökningarna till Forska och Väx får avslag, i synnerhet bland nyetablerade företag. Bland etablerade företag blir bara var femte ansökan beviljad. Nyetablerade företag har en ännu lägre beviljandegrad. Hur låg ville inte Lars Gustavsson säga, men han uppgav att totalt av alla inkomna ansökningar blir cirka var sjunde beviljad medel.

Gott exempel Christofer Ohlsson, ägare och försäljningschef i familjeföretaget Gipeco i Jönköping, har positiv erfarenhet av samarbete med SP och Vinnova. Företaget satsade 20 procent av sin omsättning för utveckling av sina golvvårdsprodukter, och för att ta fram vetenskapligt underlag som stöd för sina marknadsargument. – Forskningsinstitutionerna måste lära sig hur småföretag fungerar, konstaterade han. – Att som småföretagare lära sig arbeta tillsammans med forskare är en helt ny värld. Det är mycket viktigt att förankra forskningssatsningen för det lilla företaget i företagets ledning. Och stressa inte med ansökan – det är ett stort åtagande.

Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 65-66

  • FAKTA  SP-dagen När: 13 april Var: Svenska Mässan, Göteborg Arrangör: SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut Antal deltagare: Cirka 400 Innehåll: Seminarier, workshops och utställning.
Publicerad 19 maj 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.