Avloppsvatten | 30 apr

”Ta inte dricksvatten till produktion av mat”

– I vår snabba och föränderliga värld, där klimatförändringar och en växande befolkning utgör allvarliga utmaningar, är det avgörande att vi omvärderar vårt sätt att använda vatten och energi för att producera mat, säger Monica Odlare, professor i miljöteknik vid Mälardalens universitet (MDU) och koordinator för forskningsprojektet Unity4Water.

”Ta inte dricksvatten till produktion av mat”
Monica Odlare, professor i miljöteknik vid MDU och koordinator för Unity4Water och Malin Rosqvist, programchef för Vinnovas strategiska innovationsprogram PiiA. Foto: Henrik Mill

Det är brist på dricksvatten på många platser i världen. Även i Sverige. När vi bevattnar våra grödor och tillverkar produkter inom industrin använder vi dricksvatten. Knappast hållbart för framtiden. Mot bakgrund av det stora slöseriet med dricksvatten sätts nu ett nytt banbrytande forskningsprojekt vid MDU i rullning. Målet är att skapa effektiva metoder för att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en resurs för matproduktion.

Fakta

Unity4Water

  • Forskningsprojektet Unity4Water sker i samverkan mellan Mälardalens universitet (MDU), Rise och ett 30-tal samarbetspartners inom industri och livsmedelsproduktion
  • Det treåriga projektet har beviljats finansiering på sammanlagt 31 miljoner kronor där hälften kommer från partnerna
  • Den andra hälften kommer från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska in­novationsprogrammet PiiA, processindustriell IT och Automation

Källa: MDU

– Vatten ska aldrig ses som ett avfall. Istället behöver vi se på allt vatten – dricksvatten, avloppsvatten och processvatten – som en enda resurs, där denna resurs alltid värderas högt. Vi har inte längre råd att slösa på vårt vatten, konstaterar Monica Odlare och fortsätter:

– Unity4Water representerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och resurseffektiv framtid. På så vis handlar projektet inte bara om forskning, utan även om samhällsengagemang, utbildning och en möjlighet att bidra till ett paradigmskifte i hur vi ser på och använder vårt vatten.

Om man ska beskriva forskningsprojektet Unity4Water kan man säga att det förenar den senaste tekniken med samhällsvetenskap. En forsknings- och demonstrationsanläggning ska byggas där återvunnet industriellt processvatten och avloppsvatten används för grönsaksodling. Detta sparar vatten och återvinner näringsämnen, vilket minskar behovet av konstgödsel.

Vatten ska aldrig ses som ett avfall

För vattenövervakning och optimering av grödornas tillväxt ska avancerad teknik som optiska sensorer, elektroniska näsor, dynamiskt ljus, koldioxidinfångningsteknik, AI och maskininlärning användas. Forskarna planerar även att använda minidrönare utrustade med multi­spektrala kameror för att mäta växternas hälsa.

– Detta teknikmedvetna tillvägagångssätt säkerställer att grödorna får exakt det de behöver, vilket minskar avfall och maximerar effektiviteten. Vi vill även att besökare med sina egna ögon ska kunna se hur processvatten och avloppsvatten omvandlas till en värdefull resurs för att odla mat, berättar Monica Odlare.

Fakta

Projektet

  • Projektet är tvärvetenskapligt och samlar 29 partners
  • Forskare från MDU, Rise, Mittuniversitetet, Lunds universitet, Biotech Heights och Chalmers industriteknik har gått samman med representanter från flera företag och industrier
  • Tetra Pak, Agtira, Heliopspectra, Sensative, Codon Consulting, Siemens, Mälarenergi, Eskilstuna energi & miljö, Ica maxi, Swegreen och DirectCarbon är involverade från industrin

Källa: MDU

Malin Rosqvist är programchef för Vinnovas strategiska innovationsprogram PiiA. Hon lyfter fram industrins del i detta arbete.

– Vatten och tillgången på vatten är en allt viktigare fråga för processindustrin som konsumerar stora mängder vatten, både i Sverige och utomlands. Unity4Water är ett strategiskt projekt för oss, vilket betyder att det har stöd från programmets styrelse och kommer att genomföras i tätt samarbete med programmets ledning, säger hon.

Malin Rosqvist och Monica Odlare är eniga om att Unity4Water utmärker sig; det är en banbrytande satsning där flera universitet, forskningsinstitut och ett stort antal företag har gått ihop för att hitta effektiva metoder att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion.

– Unity4Water är ett strategiskt projekt inom PiiA, vilket betyder att det har stöd från programmets styrelse och kommer att genomföras i tätt samarbete med programmets ledning, säger Malin Rosqvist.

Expansion internationellt finns också med i planerna, med start i ett pilotprojekt i Wichita Falls, Texas, USA.

Publicerad 30 april 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.