SWECO designar världens största lager för energi

 Luftfartsverket Arlanda har gett teknikkonsultbolaget SWECO i uppdrag att designa och konstruera ett energilager på Arlanda. Lagret för kyla och värme blir världens största i sitt slag. Med tio brunnar i marken kommer LFV Arlanda att få en mer miljövänlig energiförsörjning och spara pengar.

Arlanda flygplats är idag en stor användare av energi. På vintern ska lokalerna värmas upp, på sommaren ska de kunna kylas ned för att inomhustemperaturen ska vara behaglig. Ett energilager är ett effektivt sätt att lagra värme från sommaren till vintern. Omvänt kan kyla lagras vintertid och användas påföljande sommar.

Den lösning som SWECO fått i uppdrag att konstruera är ett så kallat akviferlager där energin lagras i ett grundvattenmagasin i en del av Brunkebergsåsen som sträcker ut sig under Arlanda flygplats. Den föreslagna lösningen är extra energieffektiv eftersom den klarar sig utan värmepumpar och kylmaskiner.

– Våra konsulter medverkar i att skapa en klimatsmart lösning för Arlanda. Lösningar av det här slaget bidrar till att Sverige som land kan minska utsläppen av växthusgaser och närma sig de klimatmål som finns, säger Erik Severin, vd SWECO Energuide.

– Akviferlagret kommer att minska våra inköp av el och värme vilket minskar utsläppen i produktionsledet med 7000 ton koldioxid per år, säger Kenth Arvidsson chef för Arlanda Energi.

När alla miljötillstånd är klara kommer upphandlingen ske omgående så att det nya lagret kan vara färdigbyggt innan året är slut.

SWECO har samarbetat med LFV Arlanda inom energiområdet sedan 2004. Satsningen på att bygga ett energilager är ett led i detta arbete. SWECO stöttar även i arbetet med att minska energianvändningen i terminalerna.

Fakta:
Det kommer att borras tio brunnar i åsen. Totalt kommer akviferlagret att bli 3 miljoner kubikmeter. Under sommaren kommer terminalerna på Arlanda förses med komfortkyla. Under vintern kommer värmen från sommaren användas för markvärme vid flygplanens uppställningsplatser samt till förvärmning av ventilationsluft.

Källa: Sweco

Publicerad 22 april 2008

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.