MIljöbyggnad | 8 maj 2015

Sweco bakom Sveriges första vårdbyggnad som miljöcertifieras med Guld

Dahlska huset i Falun har utsetts till Sveriges första vårdbyggnad som har miljöcertifierats med Guld enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Swecos arkitekter, som gestaltat byggnaden, har ställt höga krav på planlösning och materialval för att byggnaden ska få en sund inomhusmiljö och en effektiv energianvändning.

Dahlska huset är utformat för att kunna möta framtidens krav på sjukvården med effektiva vårdflöden, ökat fokus på patienten och med högre patientsäkerhet. Att en vårdbyggnad miljöcertifieras med Guld är unikt, då byggnaderna ställer extra höga krav med strikta regelverk. Byggnaderna behöver vara patientvänliga och trivsamma samtidigt som de ska rymma tekniskt avancerad utrustning.

– Till- och ombyggnader av sjukhus kräver specialistkompetens då dessa ställer höga tekniska krav som ska passa för effektiva vårdprocesser, utgöra god arbetsmiljö och ta hand om människor i utsatta situationer. I vårt fortsatta arbete med vårdbyggnader betyder det mycket att vara först med att skapa en vårdbyggnad som lyckats certifieras med Guld, då vi kan ta tillvara dessa erfarenheter i framtida projekt, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet.

Dahlska huset ligger centralt placerat på Falu lasaretts område och inrymmer kirurgi-, kvinno- och akutklinik samt neonatalavdelning. Byggnaden omfattar totalt 23 000 kvadratmeter och rymmer 140 vårdplatser. Vårdbyggnader är ofta stora och kompakta byggnader för att skapa korta avstånd som underlättar effektivt arbete med patienten i centrum, men konsekvensen blir att en del rum inte får direkt dagsljus.

– I certifieringssystemet måste man bland annat uppnå en dagsljusfaktor, vilken kan vara svår att uppfylla för en vårdbyggnad där vissa rum saknar direkt dagsljus. Lösningen hittade vi genom att arbeta mycket med planlösningen. Vi har noga valt materialen som är dokumenterade med antal och placering, men även granskade med hänsyn till de hälso- och miljökrav som finns för att byggnaden skulle bli certifierad. Att byggnaden uppnått guld visar att vi arbetat på rätt sätt, säger Ann-Birgitt Andersson ansvarig arkitekt på Sweco.

Uppdraget är ett resultat av en tävling som Swecos arkitekter vann 2008. Förutom Swecos arkitekter har även Swecos elkonsulter varit delaktiga i uppdraget.

Källa: Sweco

Publicerad 8 maj 2015

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.