EPC | 23 nov 2015

Sveriges största EPC projekt

270 miljoner kronor investeras när Söderhamn kommun och Faxeholmen AB tillsammans med Caverion genomför det hittills största EPC (Energy Performance Contracting) projektet i Sverige.

Tillsammans investerar kommunen och det kommunala fastighetsbolaget 270 miljoner kronor för att med Caverions hjälp modernisera och energieffektivisera fastighetsbestånden mot ett hållbart samhälle.

Projektet omfattar majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget. Totalt kommer 430,000m2 hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler energieffektiviseras och moderniseras, vilket beräknas minska kommunens miljöpåverkan med cirka 600 000 kg CO2. Energianvändningen kommer att minska med ca 23 % till 2019. Projektet är självfinansierande vilket innebär att de besparingar som genereras av projektet kommer motsvara investeringskostnaden. Söderhamn Kommun och Faxeholmen har därmed möjlighet att genomföra denna storsatsning utan att bortprioritera andra områden.

– Energieffektivisering minskar vår totala miljöpåverkan kraftigt genom minskade utsläpp av växthusgaser. I Söderhamns kommun tar vi miljöfrågan på allvar och investerar närmare 280 miljoner kronor, säger Lars Stål, tekniks chef Söderhamns kommun.

Projektet är en vidareutveckling av EPC (Energy Performance Contracting) med större fokus på helheten och utveckling av fastigheter. Utöver att Caverion garanterar energibesparingen ända till 2029 med minskad miljöpåverkan och minskade utgifter som följd, skapar projektet även lokala arbetstillfällen samtidigt som den befintliga driftorganisationen kompetensutvecklas. En viktig del av samarbetet är dessutom att projektets åtgärder följs upp under lång tid för att kunna säkerställa besparingen och optimera driften.

– Vi ser detta som en stor möjlighet för Faxeholmen att växla driftskostnader mot mer planerade utvecklingssatsningar i fastighetsbeståndet. Energitjänsteprojektet innebär dessutom att vi på riktigt kan sätta realistiska miljömål som gör skillnad, säger Petri Berg VD Faxeholmen AB.

Genom projektet får kommunen och det kommunala bostadsbolaget möjlighet att utveckla fastighetsbeståndet med modern och energieffektiv utrustning som möjliggör en framtida kostnadseffektiv drift och förvaltning av fastigheterna.

– Samverkan, öppenhet och engagemang har präglat projektet sedan start och alla parter har bidragit med viktig kunskap. Tillsammans har vi åstadkommit detta projekt, med offentlig och privat samverkan. Förhoppningsvis kommer fler kommuner att våga tänka annorlunda för att minska sin miljöpåverkan och samtidigt modernisera sitt fastighetsbestånd, säger Anders Fagerkrantz, affärsenhetschef Caverion Sverige AB.

Projektgenomförandet påbörjades i slutet av 2015 och beräknas pågå till och med 2019.

 

Publicerad 23 november 2015

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.