Hållbarhet | 14 nov 2023

Sveriges första klimatpositiva stadsdel ska byggas

Rosendal i Uppsala ska bli Sveriges första hållbara stadsdel. I hård konkurrens har byggaktörerna Trähem, Folkhem trä, Nrep och Lillskär valts ut för sina hållbara lösningar och tilldelats markanvisning.

Sveriges första klimatpositiva stadsdel ska byggas
Fyra aktörer är utvalda till att bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel i Uppsala. Foto: Lilla produktionsbolaget

Uppsala kommun fick in hela 17 bidrag till markanvisningstävlingen från byggaktörer som vill vara med och utveckla Rosendal. Detta trots – eller kanske tack vare – extremt höga klimatkrav. Nu är fyra stycken utvalda.

–  De vinnande aktörerna har alla gemensamt att de verkligen har tänkt till för hur utsläppen ska kunna minska i varje skede av byggnadens livscykel och även hur smarta lösningar i byggnaden kan underlätta för de boende att leva klimatsmart, säger Linda Eskilsson (MP), förste vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

De utvalda är:

Trähem, som ska bygga flerbostadshus och fem radhus i trästomme som har flexibla lösningar för att kunna anpassas om behoven förändras över tid. De kommer även arbeta med skivmaterial och isolering i lera och cellulosa, samt återbruk av isolering, stål, takplåt och planglas.

Folkhem trä AB, som kommer ha fokus på naturmaterial och återbruk för att minska den inbyggda klimatpåverkan, samt effektivisera och testa nya lösningar för installationer för att få ned operativa utsläpp.

Nrep, som tog hem markanvisningen för två kvarter och ska bygga flerbostadshus och radhus.  Några lösningar som aktören utreder är återbrukad stomme, isolering från snabbväxande grödor, korkmaterial i fasaden, pappersreglar och återbrukad inredning.

Lillskär, som ska bygga flerbostadshus om cirka 5 500 kvadratmeter. Aktören tänker sig en flexibel trästomme och vill testa krypgrund som en lösning att få ner utsläppen från konstruktionen. Återbruk är i fokus där material från byggnader som demonteras i Ulleråker är tänkt att få nytt liv.

Satsningen på att bygga en klimatpositiv stadsdel sker i samarbete med Fossilfritt Sverige. Uppsala kommun är en del av Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram, där sex kommuner deltar för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

Källa: Uppsala kommun

Publicerad 14 november 2023

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.