ENGLANDSKÖP | 23 feb 2022

Svedberg köpte i Storbritannien

Svedbergs i Dalstorp har ingått avtal om att förvärva Roper Rhodes Ltd, en väletablerad leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter i Storbritannien, för 1 084 miljoner kronor.

Genom förvärvet etablerar Svedbergs en stark marknadsposition i Storbritannien och tar ett viktigt steg i sin vision om att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa. För att säkerställa en optimal kapitalstruktur avser Svedbergs att under första kvartalet 2022 genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 500 miljoner kronor.

Förvärvet är i linje med Svedbergs strategi att växa organiskt och genom strategiska förvärv samt låta bolag drivas självständigt med egen ledning och strategiska fokusområden med tillgång till Svedbergs centrala funktioner och erfarenhet.

Roper Rhodes är en väletablerad och lönsam aktör i Storbritannien med en stark marknadsposition och över 40 års historik. Bolaget har tre starka varumärken med innovativa produkter i olika kanaler och en bred kundbas. För den rullande tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 uppgick Roper Rhodes nettoomsättning till 70,8 miljoner brittiska pund (motsvarande cirka 826 miljoner kronor[2]). Ebita uppgick till cirka 135 miljoner kronor.

Genom förvärvet etablerar Svedbergs en position i Storbritannien – en stor och attraktiv marknad som präglas av en fragmenterad återförsäljarstruktur och som uppvisar ett uppdämt behov av nybyggnation och renovering.
Förvärvet kan också innebära goda möjligheter för samordningsvinster med Svedbergs då Roper Rhodes köper in sina produkter från tillverkare.

Förvärvet av Roper Rhodes markerar ett viktigt steg i Svedbergs aktiva förvärvsagenda och vision om att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa.

Per-Arne Andersson, vd och koncernchef i Svedbergs Group:

– I Roper Rhodes har vi hittat en perfekt matchning med Svedbergs Groups strategi och målsättning att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa. Roper Rhodes är ett välskött och finansiellt starkt bolag med stark marknadsposition och över 40 års historik i Storbritannien. Bolaget påminner mycket om Svedbergs Groups övriga varumärkesbolag med starka varumärken och innovativa produkter i olika kanaler och med en bred kundbas. Tillsammans med Roper Rhodes erfarna ledning ser vi fram mot att växa på den brittiska marknaden, som tack vare dess storlek och underliggande bostads- och renoveringsbehov erbjuder tydlig potential framåt. Svedbergs Group kommer att fortsätta söka efter ytterligare förvärv som precis som Roper Rhodes utgör en matchning med våra prioriteringar och ambitioner.” 
Anders Wassberg, styrelseordförande i Svedbergs Group:

– Detta strategiska förvärv är ett logiskt nästa steg för Svedbergs Group och en viktig milstolpe på resan mot att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa. Genom en anpassad koncernstruktur med tydlig ansvarsfördelning mellan koncernfunktionerna och de självständiga varumärkesbolagen har Svedbergs Group förberett sig för tillväxt via förvärv, och jag ser fram mot det fortsatta arbetet framåt – både i egenskap av styrelseordförande och som representant för huvudägaren.

 

Källa: Svedbergs

Publicerad 23 februari 2022

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.