Svebio vill analysera hur värmepumparna påverkar elpriset

Svenska Bioenergiföreningen har vänt sig till energiminister Maud Olofsson och bett henne låta utreda vilken påverkan värmepumparnna har på elpriset.

 

De flesta av Sveriges drygt 800 000 värmepumpar förbrukar extra mycket el när det är kallt. Många lägger av helt, för att ersättas med direktverkande el. Andra får kraftigt sjunkande verkningsgrad och måste stöttas av elpatroner. Följden blir att elefterfrågan pressas upp extra mycket under kalla dygn. Effektbelastningen driver i sin tur upp priset på elmarknaden.

– Det har varit alltför mycket fokus på elproduktionen, och alltför lite uppmärksamhet på elanvändningen i debatten om höga elpriser. Elvärmen och värmepumparna är huvudförklaringen till att det blir obalans på elmarknaden när det blir kallt. Annan elanvändning, t ex i industrin, för belysning, för tåg mm, påverkas ju inte av kylan. Vi har nu vänt oss till energiminister Maud Olofsson och ber att hon ska låta utreda vilken påverkan värmepumparna har på elpriset under vintern. Det berättar Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Pristopparna under kalla dygn drar upp elpriset för alla kunder. Den höga belastningen på nätet kräver förstärkningar av nätkapaciteten, som alla elkunder får vara med och betala, både företag och de hushåll som valt annan uppvärmning, som biobränsle eller fjärrvärme.

– Obalansen i elsystemet kan lättast åtgärdas genom att man ersätter el för uppvärmning med bränslebaserad uppvärmning, t ex pelletseldning och biobränslebaserad fjärrvärme. Genom timmätning och timdebitering av el kan man göra det lönsamt för elkonsumenterna att kapa topparna i förbrukningen.

Källa: Svebio

Publicerad 23 februari 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.