Svårt investera på svag marknad

Bostadsrättsföreningar och privata och kommunala bostadsbolag har granskats utifrån hur de ser på investeringar i energieffektivisering.

I ett examensarbete från Uppsala universitet undersöks hur villiga olika typer av fastighetsägare är att göra investeringar i energieffektivisering. Undersökningen visar bland annat att sänkta avgifter är avgörande för att bostadsrättsföreningar ska satsa, medan marknadsprofilering väger tyngre hos kommunala och privata bostadsföretag.

Kommunala bostadsbolag uppgav sig ha mindre möjlighet att investera, särskilt i kommuner med svag bostadsmarknad, men var samtidigt beredda att höja hyrorna mest – 24 procent. Samtidigt uppgav en del kommunala bolag att deras koppling till kommunen är hämmande. Kommunen äger ofta även fjärrvärmebolag, och minskad energianvändning leder till lägre intäkter för fjärrvärmeleverantören. Privata fastighetsägare hämmas mest av svårigheten att höja hyran. Bostadsrättsföreningar har däremot starka ekonomiska incitament att energieffektivisera, men är ofta kortsiktiga. Investeringen ska betala sig snabbt.
Examensarbetet är gjort av Katarina Högdal.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 14

Examensarbetet kan hämtas som pdf från Uppsala universitet

Publicerad 17 september 2013

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.