ENERGIRENOVERING | 17 maj 2016

Svårt att nå nollenergi

En högförbrukande småbarnsfamilj och brister i intrimningen har bidragit till att renoverade Villa Kyoto i Göteborg inte nått noll energianvändning. Men väl en rejäl minskning.

 

Renoveringen av Villa Kyoto i Göteborg ses som en av de mest omfattande energirenoveringarna av ett småhus i Sverige. En värmeläckande 70-talsvilla med elkostnader runt 30 000 kronor per år skulle förvandlas till ett välisolerat småhus med noll energibehov.

 

Namnet Villa Kyoto kommer från en arbetsmetod kallad Kyoto-pyramiden som fått sitt namn från klimatprotokollet som skrevs i Japan 1997. Metoden består av fem steg: 1 Minimera värmebehovet, 2 Minimera elbehovet, 3 Utnyttja solenergin, 4 Visa och reglera, 5 Välj energikälla.

 

Renoveringen av huset omfattar 27 energisparåtgärder – allt från byte av fönster, ytterdörrar och ny tilläggsisolering, till installation av behovsstyrd FTX-ventilation, avloppsvärmeåtervinning, solpaneler, solceller och byte till energisnåla vitvaror, TV och belysning.

 

I steg 4 sattes beröringsfria tappvattenarmaturer in samt automatiskt styrda isolergardiner i alla fönster och solavskärmande inre jalusier mot söder. I femte och sista steget installerades en mycket liten, specialbyggd markvärmepump.

 

Åtgärderna har enligt preliminära mätresultat lett till en minskning av den totala energianvändningen med över 80 procent: Från 141 kilowattimmar per kvadratmeter och år till cirka 17 kWh/kvm,år. Huset nådde alltså inte noll i nettoförbrukning under 2015 och inte heller plusenergistatus.

 

– Det berodde på brister i intrimningen av markvärmepumpen och ventilationen, att garaget värmdes upp och att huset beboddes av en trebarnsfamilj som behövde tvätta och torktumla mycket, berättar Erik Orvarson, projektansvarig för Villa Kyoto-projektet.

 

Sedan januari i år bor en ny familj med två tonårsbarn i huset som även ingår i Energimyndighetens program för nära-nollenergibyggnader med 34 demoprojekt i Sverige. Över 50 mätare är installerade, varav de flesta trådlösa. Dessa ska göra kontinuerliga mätningar fram till mars 2017.

 

– Mätresultaten blir spännande. Snart kan vi säga exakt vad som ger de största energibesparingarna i huset, säger Erik Orvarson.

 

Totalkostnaden för alla energisparåtgärder är preliminärt beräknad till 900 000 kronor före ROT-avdrag. Hur stor årlig besparing respektive åtgärd kalkyleras till visas i en simulator på projektets hemsida www.villakyoto.se.

 

Marie Granmar, ur Energi & Miljö nr 3/2016 sid 27

 

Publicerad 17 maj 2016

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.