Svante kämpar för innemiljön

I över 30 år har träslöjdsläraren Svante Johansson även arbetat som skyddsombud. Nyligen skakade han om de ansvariga för Stockholms skolor med sin anmälan till Arbetsmiljöverket om usel inneluft i flera skolor.

En frisk fläkt möter den som kliver in i Svante Johanssons slöjdsal på Örbyskolan i Älvsjö söder om Stockholm. I taket hänger fyra luftrenare som omsätter nästan 900 kubikmeter luft i timmen vardera. Filtren innanför de grå metallhöljena samlar upp damm och andra partiklar som bildas under träslöjden.
Tekniken är en förutsättning för att Svante Johansson ska kunna jobba här, och för att alla elever som vill, även de med allergier, ska kunna ha träslöjd. Slöjdläraren, som numera även är huvudskyddsombud för Stockholms skolor, drabbades för länge sedan av näsblod och nästäppa och anmälde det som arbetsskada. Det ledde till att Försäkringskassan hörde av sig och frågade vad arbetsgivaren gjort åt saken. Svaret blev ”ingenting” och det i sin tur ledde till att Svante Johansson fick lov att pröva den nya luftreningstekniken.
– Jag fick tillbaka hälsan efter det. Det blev inget mer näsblod och ingen trälukt kvar här i salen, säger Svante Johansson.
Efter den erfarenheten har han rekommenderat 60 andra skolor i Sverige att pröva tekniken, som de får använda gratis under en tid. Ingen har hittills velat lämna tillbaka luftrenarna.

Eleverna har städschema
Svante Johansson plockar ut ett filter ur metallhöljet och får värja sig mot ett moln av damm.
– Det var dags att dammsuga det här. Man måste göra det ungefär varannan månad och jag gör det helst själv, säger Svante Johansson som även berättar att han infört rutiner för städningen i salen. Eleverna har olika ansvarsområden och ser till att bänkarna dammsugs och att hyllor och andra ytor plockas av efter varje lektion, så att det inte bildas några dammfällor.
I över 30 år har Svante Johansson, utöver arbetet som lärare i träslöjd, också varit skyddsombud. Han bestämde sig för det tidigt i sin karriär, när han efterträdde en lärare som blivit allergisk och tvingats sluta.
– Då tänkte jag – är detta verkligen möjligt? Jag hade ställt in mig på att bli slöjdlärare och utbildat mig för det och ville helst vara kvar länge i yrket.

Kollegor har tvingats sluta
Under årens lopp har han sett kollegor drabbas av problem med nästäppa, rinnande ögon, hosta, hudutslag, astma och allergier. Många har tvingats byta till andra yrken. Att vända den trenden och hjälpa till så mycket som möjligt har varit en drivkraft för Svante Johansson. Jag undrar ändå: hur orkar man hålla på så länge med sådana här problematiska frågor?
– Det sporrar mig när jag ser att det ger resultat, och så krävs det tålamod. Om man bara går vidare till nästa skola så händer ingenting. Man måste hålla i ärendet tills något blir gjort och man får ett kvitto på att åtgärderna är okej.

Sjukt hus blev sunt
Svante Johanssons uthållighet har gett resultat inte minst för Örbyskolan. Han var tidigt tydlig med att han ville förbättra skolans innemiljö utifrån modellen ”sunda hus”. Det har han också fått göra och i dag är skolan från 1915 ombyggd med ny ventilation och förvandlad från ett sjukt till ett sunt hus. I slöjdsalen och matsalen finns numera omblandad ventilation och i klassrummen deplacerande ventilation.
– Det finns ingen kylning på sommaren, men annars fungerar allt bra, säger Svante Johansson.
Han är irriterad över att 47 av 136 inspekterade Stockholmsskolor nyligen fått anmärkningar på ventilationen. Miljöinspektörerna upptäckte kraftigt förhöjda koldioxidhalter i många klassrum. I Enskedefältets skola var läget så allvarligt att den blev anmäld till Arbetsmiljöverket för otillräcklig ventilation, fuktskador och för få toaletter.
– I klassrummen uppmättes koldioxidhalter över 2 000 ppm. Jag kunde inte vara där inne mer än 20-30 minuter, sedan fick jag ont i huvudet.

Inget blev åtgärdat
Särskilt irriterande tycker Svante Johansson att det är, eftersom situationen inte är ny. Redan 2006 krävde miljöinspektörerna att fastighetsbolaget skulle vidta åtgärder av inneluften i skolan, men ingenting har hänt sedan dess.
– Jag begriper det faktiskt inte. Boverket kräver OVK-besiktning, men den utgår bara från de projekterade värden som angavs när skolan byggdes år 1932. Då hade man bara självdrag. Men dagens arbetsmiljölag ställer krav på en viss omsättning av luften, vilket mäts i koldioxidhalter. Även Stockholms skolfastighetsbolag (Sisab) måste väl följa lagen?

Utöver byråkrati och politik tror Svante Johansson att ekonomi och okunskap är orsaker till varför förbättringen av skolornas inneluft går så långsamt.
– Det är märkligt att man kan kosta på datorer för mängder av miljoner kronor och smart boards som kostar 25 000 kronor styck – det gör Stockholms stad utan att blinka. Men när det gäller grundläggande saker som allmänventilation, luftrenare och annat förebyggande så det är mycket eftersatt på många håll.

Vissa ansvariga inom skolan är fortfarande okunniga om vilka allvarliga problem dålig luft kan leda till. När Svante Johansson lägger fram fakta är det många som ändrar sig och blir intresserade. Att installera en luftrenare i slöjdsalen kostar mellan 8 000 och 9 000 kronor och en normalstor sal kan behöva fyra stycken. Totalt blir priset mindre än ett basbelopp och det går att sprida ut kostnaden över mer än ett år.

Som på Hornsgatan
Ett viktigt projekt för Svante Johansson, som just nu arbetar med arbetsmiljöproblem på ett 20-tal skolor i Stockholm, är att förbättra luften i Örbyskolans gymnastiksal. En mätning förra året visade att det som mest virvlade runt dubbelt så mycket partiklar i salen som på Hornsgatan (en av Stockholms mest trafikerade gator). Efter att ventilationen försetts med två luftrenare försvann dammet som yrde runt i salen, liksom behovet av extra städning.
– Överraskande nog fick vi även ner värmeanvändningen. I slutet av februari, när det var minus 18 grader ute, fick idrottsläraren stänga av hälften av radiatorerna.
Luften renas nu på prov med hjälp av två kraftiga luftrenare av samma typ som används i varuhus. Tillsammans drar de igenom 10 000 kubikmeter luft per timme.
– Det skulle vara bra om vi fick behålla det här. En idrottslärare fick astmaanfall så fort han kom in i en gymnastiksal. Han jobbar nu som journalist, men hade nog gärna velat fortsätta som lärare om han hade kunnat.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 36-39

Ålder 63 år
Bor villa i Örby
Familj fru, fyra barn och två barnbarn
Hobby åka skidor, vandra i fjällen
Förebild Sven Andersson i Malmö som är expert på frågan om sunda hus. Han utbildade mig för 21 år sedan och har varit ett viktigt bollplank för mig hela tiden.
Bakgrund Utbildad slöjdlärare 1973 i Linköping, har sedan dess gått diverse utbildningar i arbetsmiljöfrågor och även utformat skrifter om detta, arbetar ibland som utbildare i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommuner, fastighetsbolag och kyrkor.

 • Fakta Stora problem i Stockholms skolor
  I början av april uppmärksammade media att Stockholms skolor har stora problem med sin inneluft. 47 av 136 inspekterade skolor har fått anmärkning på ventilationen. I flera klassrum uppmättes koldioxidhalter över 2 000 ppm. Gränsvärdet är 1 000 ppm.
  Värst utsatta är Enskedefältets skola (nu anmäld till Arbetsmiljöverket för otillräcklig ventilation, fuktskador och för få toaletter), Sköndalsskolan som har fått ett föreläggande om brister i luftkvaliteten och Högalidsskolan som inte får bedriva skolverksamhet i A-flygeln efter sista december 2013. Alla tre skolorna behöver bygga om sin ventilation och förväntas vara klara med det inom två till fyra år.
  Stockholms stad är ytterst ansvarig för kvaliteten på skolornas innemiljö, tillsammans med sitt fastighetsbolag Sisab. Enligt Sisab görs ventilationskontroller i skolorna minst var tredje år och följer gällande regler för OVK. För att göra ett så stort arbete som att byta ventilationen i en skola måste Sisab få en beställning från utbildningsförvaltningen. Det uppges vara en orsak till att renoveringar dröjt i vissa skolor.
  Utöver ekonomiska skäl tvekar en del skolor till att dra igång stora renoveringsprojekt på grund av att det blir så mycket störningar. Det är till exempel besvärligt att leva under lång tid med undervisning i provisoriska baracker.

  Marie Granmar

Publicerad 19 maj 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.