TEMA: RENOVERING | 18 nov 2022

Svanarna går in för landning

Omvandlingen av Ericssons gamla kontorsfastighet, som går under namnet Kista Square Garden, är inte bara ett av Sveriges största och hetaste renoveringsprojekt. Det är också det första projektet att få dubbla Svanenmärkningar – för nyproduktionsdelen och för renoveringen.

Svanarna går in för landning
Ericssons gamla kontors- lokaler i Kista ska omvandlas till 1 000 bostäder. Projektet är det första i Sverige som Svanenmärks inom renovering. Foto: Alm projekt

Fastigheten i fråga är ritad av Ahrbom Fahlsten och uppfördes 1985. Den är sex våningar hög, men byggrätten tillåter att ytterligare ett par våningar byggs till. Även ett nytt gårdshus mot innergården och en tillbyggnad mot Jan Stenbecks torg är planerat. Klövern är fastighets­ägare och ska omvandla fastigheten till ungefär 1 000 nya bostäder och 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor med målsättningen att skapa en kombination av bostäder och publika lokaler som kan bidra till en mer dynamisk stadsmiljö. Inflyttning är planerad mellan 2024 och 2026. Byggstart av etapp ett sker förhoppningsvis inom ett halvår.

Eftersom projektet både innefattar nybyggnad och renovering blir det Sveriges första projekt som får dubbla Svanenmärkningar och det första projektet som klarar Svanens krav för renovering i Sverige. Hållbarhet ska löpa som en röd tråd genom hela projektet med ambitionen att skapa ett så klimatsmart hus som möjligt. Mer konkret innebär det att man behåller fastighetens stomme, men fyller den med moderna installationer.

Återanvändning kommer att löpa som en röd tråd genom hela projektet. När den fjärde och sista etappen är avslutad tror och hoppas Klöverns hållbarhetschef Teresa Mattisson att allt som kan tas om hand omhändertas. Det som inte ska användas internt säljs till andra parter.

Teresa Mattisson, hållbarhetschef, Klövern. Foto: Klövern

– Att jobba med renovering på det här sättet som Svanenmärkningen kräver handlar om ett helt nytt arbetssätt för alla, från yrkesarbetare till projektledare. Största skillnaden handlar om hur man ser på material och arbetssätt för att hantera material för att det ska gå att återbruka. Vi har exempelvis som ambition att återanvända så mycket som möjligt av gipsskivorna, det kommer att krävas mer tid och varsamhet att plocka ned dem än om de hade kastats, säger Teresa Mattisson.

Renoveringen har föregåtts av noggranna återbruksanalyser av allt från byggmaterial till tekniska installationer för att kunna klara Svanens krav. Utgångspunkten för tekniska installationer har varit att behålla dem i så hög utsträckning som möjligt, beroende på var i livscykelanalysen de befinner sig.

– I just det här projektet kommer vi inte att kunna behålla mycket av de tekniska installationerna. Ventilationsaggregat kommer vi att behöva byta ut, dels på grund av skador och ålder, dels eftersom vi ändrar användning från kontor till bostäder, förklarar Teresa Mattisson.

Klöverns ambition är att alla framtida projekt ska Svanenmärkas, oavsett om det gäller nyproduktion eller renovering.

– Det här är framtidens sätt att jobba med renovering. Fördelen för oss att börja med just det här projektet är att vi har fyra etapper som i stort sett ser likadana ut, där vi kan ta med oss lärdomar från varje etapp in i nästa och nästa och så vidare. Det kommer ge oss en bra grund att stå på till kommande renoveringsprojekt, säger Teresa Mattisson.

Stefan Björling, affärsområdeschef på Svanen. Foto: Svanen

– Otroligt kul att få jobba med något så prestigefullt som Kista Square Garden som första projekt. Med den komplexitet som finns i projektet innebär det för oss på Svanen även att kriterierna verkligen kommer sättas på prov, vilket kommer ge oss värdefull information för vidareutveckling av miljömärkt renovering, säger Stefan Björling, affärsområdeschef på Svanen.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, och i Danmark och Island finns redan certifierade re-
noveringsprojekt. Härom veckan inkom den andra ansökan för Svanenmärkt renovering. Denna gång är det ett mer vanligt renoveringsprojekt då det är ett flerfamiljshus, ägt av allmännyttiga Ronnebyhus som ska miljömärkas. Projektet omfattar 27 lägenheter där en större renovering krävs. Ronnebyhus vill med Svanens hjälp säkerställa att denna renovering blir långsiktigt hållbar.

Hållbar renovering är en jättestor marknad där vi ser att vi kommer in med ett viktigt verktyg, en slags ”att-göra-lista” för byggherrarna.

– Inför framtiden tittar vi på om vi kan erbjuda kriterier som kan omfatta andra typer av renovering. Exempelvis kriterier för återkommande insatser i ett större bestånd. Detta är ännu bara på utredningsstadiet, säger Stefan Björling.

Svanen renovering togs fram redan för fem, sex år sedan, men det har tagit tid att komma in på marknaden.

– Hållbar renovering är en jättestor marknad där vi ser att vi kommer in med ett viktigt verktyg, en slags ”att-göra-lista” för byggherrarna, säger Stefan Björling.

Svanen är även på gång med en generation, den fjärde, av Svanens kriterier för nyproduktion. Nya fokusområden är bland annat cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och EU:s taxonomi. Ett obligatoriskt krav på återbruk av byggmaterial införs, där minst en fjärdedel av en utvald byggprodukt som fasadmaterial, dörrar, fönster och liknande ska vara återbruk. Förhoppningsvis ska revideringen vara klar till årsskiftet.

Fakta

Svanenrenovering

En Svanenmärkt renovering garanterar att den renoverade byggnaden har:

  • Låg energi­användning efter renovering
  • God innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier
  • Inventerats före renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt
  • Byggprodukter, material och kemiska produkter som uppfyller höga miljö- och hälsokrav
  • Främjat återbruk av byggprodukter och material
Publicerad 18 november 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.