AKTUELLT PROJEKT | 1 dec 2021

Sundsvall får ny cancermottagning

Sundsvall får ny cancermottagning
Arbetet med den nya byggnaden, som är kostnadsberäknad till 165 miljoner kronor, har pågått i ungefär ett år. Foto: Marlene Axemo Gode

Sundsvalls sjukhus bygger en ny onkologisk mottagning i de nordvästra delarna.

TEXT: MIKAEL BERGLING

Större delen av året kan sjukhuset kylas med hjälp av smältvattnet. Beroende på snömängd brukar vi klara oss in till sensommaren innan vi behöver spetsa med kylmaskiner,

Den nya mottagningen med bland annat en dagvårdsavdelning byggs som en fortsättning på en befintlig byggnad. Utbyggnaden omfattar cirka 4 000 kvadratmeter bruksarea, varav cirka 750 kvadratmeter utgörs av tekniska utrymmen, och beräknas tas i bruk under våren 2023.

En bakgrund till projektet är ökningen av antalet cancerpatienter som i sin tur hänger samman med att vi blir allt äldre, men också att vården blir allt bättre på att behandla och diagnosticera olika typer av cancer.

Arbetet med den nya byggnaden, som är kostnadsberäknad till 165 miljoner kronor, har pågått i ungefär ett år.

– Som det ser ut i dag kommer vi att hålla tidplanen för projektet. Även ekonomiskt ser det bra ut. Den senaste prognosen visar att slutkostnaden hamnar inom projektets tilldelade ekonomiska ramar, säger projektledare Michael Swedin vid region Västernorrland.

Han berättar att ett kritiskt moment har varit marksprängningar.

– Att spränga inne på ett sjukhusområde kan vara problematiskt, inte minst om det finns känslig utrustning i närheten. Men det har gått bra. Vi har nära kontakt med verksamheterna och återkommande möten om eventuella störningar.

Den nya byggnaden är i tre plan och ska, förutom en ny mottagning med undersöknings- och akutrum samt dagvårdsavdelning, innehålla expeditioner och personalutrymmen, ny besöksentré, nytt fläktrum och nya glasade förbindelsegångar med mottagningarna för mammografi och strålbehandling i närheten.

Projektledare Michael Swedin vid region Västernorrland.

För att verksamheter som inte ligger i anslutning till ytterfönster ska bli utan dagsljus ska den nya byggnaden få överglasade ljusgårdar. Uppvärmningen ska ske med hjälp av fjärrvärme och radiatorer.

– Vi kopplar in oss på det befintliga fjärrvärmesystemet. Genom hela sjukhusområdet ligger en huvudmatning för både kyla och värme, säger Per-Olof Wikström som är vvs-specialist på region Västernorrland.

Varför inte golvvärme?

– Vi har resonerat mycket kring detta. Nu står väggarna på ett ställe. Men behov och verksamheter förändras och då kan även lokalerna behöva anpassas och byggas om. Skulle vi ha valt golvvärme är zoner som är rätt i dag kanske fel i morgon.

Kylning ska ske med hjälp av snökyla och tilluft från ventilationsaggregat.

Vintertid tippas snö från sjukhusparkeringen och gatorna runt omkring sjukhuset i en stor grop. På våren täcks snön med träflis för isoleringens skull. När sedan snön sakta smälter pumpas smältvattnet in i kylsystemet. Värmeväxlare leder tillbaka det uppvärmda vattnet som i sin tur smälter mer snö.

– Större delen av året kan sjukhuset kylas med hjälp av smältvattnet. Beroende på snömängd brukar vi klara oss in till sensommaren innan vi behöver spetsa med kylmaskiner, säger Per-Olof Wikström.

Brandskyddet består av sprinkler samt sektionering med spjäll och brandväggar.

I källaren ligger fläktrummet samt en stor del av den övriga fastighetstekniken. Ett fläktaggregat ska klara den nya byggnadens behov.

– En orsak till att vi den här gången har valt behovsanpassad rumsstyrning i princip överallt är att vi vill skaffa oss en bild av hur långt ner vi ska ha styrningen för att den ska blir optimal samtidigt som det inte finns något egenvärde i att ventilera lokaler som inte nyttjas.

Rumsstyrningen ska ske med hjälp av koldioxidgivare, temperatursensor och närvarogivare.

– Det installeras aktiva don. Vill man manuellt ändra flödena, öka på något ställe eller minska på något annat, är det enkelt för driftpersonalen att göra det via sina datorer.

Per-Olof Wikström berättar att det inom Sundsvalls sjukhus pågår ett arbete med att uppgradera styrsystemen och att koppla upp allt fler enheter mot den moderniserade driftcentralen.

– I vårt senaste projekt har vi även satt in kameror i aggregaten för att driftpersonalen från sina skärmar enkelt ska kunna övervaka och se nyckeldelar.

Den nya byggnaden förbereds för solcellsmoduler på taket. Installerad effekt för solcellerna beräknas till 100 kW.

Byggnaden kommer inte att certifieras.

– Men vi har en målbild att uppnå betyget Guld när det gäller energianvändningen.

Fakta

Nya mottagningen
• Grundflöde luftbehandlingsaggregat: 1 500 l/s
• Maxflöde luftbehandlingsaggregat: 5 300 l/s
• Dimensionerande utetemperatur vinter: -27 °C
• Dimensionerande utetemperatur sommar: +26 °C
• Rumstemperatur i allmänna utrymmen: +21 °C
• Byggherre: Region Västernorrland
• Byggentreprenör: Rekab Entreprenad AB
• Styr- och reglerentreprenör: Schneider Electric Sverige AB
• Styr- och reglerkonsult: Ramboll Sweden AB
• Vententreprenör: Gunnar Karlsen Sverige AB
• Ventkonsult: WSP Sverige AB
• VS-entreprenör: Radiator VVS AB
• VS-konsult: WSP Sverige AB

Publicerad 1 december 2021

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.