HÅLLBARHET | 27 mar 2018

Studenthus Valla i Linköping uppnår högsta miljöcertifiering

Det nya studenthuset på Campus Valla har fått högsta hållbarhetsbetyg genom att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Certifieringen är ett resultat av ett målinriktat samarbete mellan Akademiska Hus och Linköpings universitet, som fokuserar på att skapa en byggnad där energi, inomhusmiljö och material optimeras ur hållbarhetssynpunkt.

Tillsammans med Linköpings universitet satsar Akademiska Hus cirka 400 miljoner kronor i ett nytt studenthus som blir campusområdets centrala nav och mötesplats. Byggnaden ska bidra till ökad samverkan mellan akademi och samhälle, men även samla servicefunktioner för studenter, universitetsförvaltningen och ett modernt bibliotek på en och samma plats. Bygget pågår för fullt och beräknas vara klart sommaren 2019. Men redan nu har Studenthus Valla miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld. 

– Vi är naturligtvis mycket glada över certifieringen, att Studenthus Valla ska uppnå Miljöbyggnad Guld har varit vår och Linköpings universitets gemensamma ambition sedan vi började planera byggnaden. Det här är ett kvitto på ett gott samarbete och att vi bygger ett studenthus som verkligen ligger i hållbarhetsmässig framkant, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

I den cirka 15 500 kvadratmeter stora byggnaden som nu tar form görs en rad omfattande åtgärder och lösningar som ligger till grund för guldcertifieringen. För att skapa en god innemiljö som samtidigt är energieffektiv är till exempel både belysning och ventilation behovsstyrd, det vill säga de regleras automatiskt utifrån om det finns personer i lokalen och hur många som vistas i lokalen.

Byggnaden har utrustats med lågenergifönster, och den energi som köps är miljövänlig fjärrvärme och -kyla. Energi produceras också genom att yttertaket till största delen är försett med solceller. Miljöbyggnad Guld innebär att stort fokus även har lagts på dagsljus, solvärmelast, ljudmiljö och fuktsäkerhet. Materialmässigt har man i projektet endast valt sådana produkter som är rekommenderade i byggvarubedömningen, ett system för miljöbedömning av byggvaror.

– För Linköpings universitet är hållbarhetsfrågorna av största vikt och att vi nu fått den här utmärkelsen redan under byggtiden är förstås oerhört roligt, säger universitetsarkitekt Karolina Ganhammar.

– Det hade inte varit möjligt utan vårt goda samarbete med projektledning på Akademiska Hus. Det här stärker oss också i vårt fortsatta miljöarbete, och är en stark signal till våra studenter att vi tar hållbarhetsfrågorna på största allvar. 

Studenthus Valla i Linköping är Akademiska Hus femte byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld. De övriga är Matteannexet i Lund, Universitetsbiblioteket i Karlstad samt två byggnader vid ABE-skolan i Stockholm. 

Källa: Akademiska Hus

Publicerad 27 mars 2018

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.