Kilowattjägare | 20 jul

Strålande tider på energijakten

Mats Norrfors och Jan Berg på bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun blev kilowattjägare långt tidigare än de flesta andra. På 20 år har föreningen sänkt kostnaderna för energi med 90 procent och producerar i dag stora delar av både el, värme och uppvärmning av varmvatten – med solen som primärkälla.

Strålande tider på energijakten
Föreningens ekonomi har – ända sedan resan startade för 20 år sedan – till stor del varit drivkraften i energieffektiviseringen, men även att förbättra miljön och ge de boende mervärden.

Allt började när nuvarande ordförande Jan Berg 2002 kom in i styrelsen för Bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun. De taxebundna kostnaderna hade ökat med runt en halv miljon kronor på fem år, och man funderade på vad man kunde göra för att minska utgifterna. Energieffektivisering var ett måste!

Jan Berg, ordförande, Brf Promenaden, Falun.

– Det började med att jag drog i gång projektet Drift, miljö och framtid där vi startade med att titta brett på vad vi kunde göra och lägga upp en projektplan, berättar Jan Berg.

I samband med detta anlitades energikonsulten Mats Norrfors, som sedan varit med under hela föreningens ”kilowattimmeresa”. Jan Berg såg till att underhållsplanen uppdaterades och föreningen har sedan dess jobbat aktivt med denna plan som ett viktigt nyckeldokument. Stambyte var planerat till 2005 och fönsterbyte 2009 men det fanns även mycket att ta tag i med en gång, som till exempel byte av stam- och radiatorventiler.

– Bland det första vi gjorde var att driftoptimera fastigheterna. Vi mätte temperaturen i varje lägenhet och konstaterade att det såg väldigt olika ut; en del var väldigt kalla medan andra var ordentligt varma. Genom att justera in systemet gjorde vi en stor besparing, bara där, förklarar Mats Norrfors.

Mats Norrfors vid avloppsvärmeväxlaren, visar vad som behövs för att göra rent den.

Grundtemperaturen ställdes på 22,5 grader, numera kan var och en av de boende sänka temperaturen i sin lägenhet men de kan inte få högre temperatur än så. Det gav en jämnare inomhustemperatur, vilket höjde komforten för medlemmarna.

Därefter trimmades och effektiviserades fastigheternas energicentral. Brf Promenaden består av tre huskroppar som binds samman med en gemensam central i källaren på Promenaden 17. När fas­tigheterna byggdes 1969 värmdes husen upp med olja, men under senare halvan av 1980-talet anslöts föreningen till fjärrvärmenätet. Delar av den tekniska anläggningen var uttjänt, man bytte även till en större värmeväxlare.

Fakta

Brf Promenaden har

 • 75 lägenheter och 108 medlemmar
 • Fastigheterna är 54 år gamla men använder mindre energi än nybyggda fastigheter
 • Satsningen på energieffektivisering har gjorts med hjälp av solen; man både återanvänder och producerar egen energi för värme och varmvatten
 • Brf Promenaden producerar stora delar av energibehovet där det används
 • Energianvändningen har gått från 222 kilowatttimmar per kvadratmeter till 46 kWh/kvm

– Vi hade helt klart riktigt bra förutsättningar för att göra det vi har gjort, tack vare att husen ligger som de gör och att vi har en energicentral istället för tre, konstaterar Jan Berg.

När det hela började använde föreningen 1 208 MWh fjärrvärme årligen. Nu är Promenadens totala fjärrvärmebehov cirka 118 MWh om året. Om det är en kall vinter kan det sticka iväg till 160–170 MWh, men det är länge sedan en högre nivå än så uppmättes.

– Vi snålar inte på värmen för våra medlemmar. Många är äldre och ska självklart kunna ha det varmt i sina hem, säger Jan Berg.

Energibehovet är i dag ungefär samma som 2009 – skillnaden mot tidigare är att i dag producerar föreningen större delen av energin själv. Det som gett störst besparing på inköpt värmeenergi är optimeringen av driften och frånluftvärmepumparna, vilket också är en förutsättning för att avloppsvärmeväxlingen ska fungera maximalt. Fönsterbytet minskade energibehovet med runt 14 procent. Stambytet minskade antalet vattenskador som var alldeles för högt enligt försäkringsbolaget.

Brf Promenaden består av tre huskroppar och 75 lägenheter.

De första insatserna sänkte energibehovet, medan senare åtgärder har gått ut på att återvinna eller tillverka energi. De boende har också blivit bättre på att spara el i sina hem. När individuell mätning infördes 2008 minskade elförbrukningen med 88 000 kWh per år och fortsatt är föreningens medlemmar duktiga på att inte slösa i onödan – trots att föreningen ibland producerar mer el än vad man gör av med.

En stor del av tiden är föreningen självförsörjande på både värme och el men att lämna fjärrvärmen och stå helt på egna ben är inte ett alternativ, enligt Jan Berg.

– Även om vi kanske skulle kunna klara oss utan fjärrvärme vill vi ha tryggheten i att kunna köpa den energi vi behöver, om något av våra system skulle slås ut eller om vi av någon anledning inte klarar att producera den mängd vi behöver, säger han.

De boende kan i realtid följa produktionen från föreningens olika system.

Brf Promenaden får sin energi från fem källor: frånluft, spillvatten, solvärme, solel och fjärrvärme. Enkelt förklarat går det till så här: Solceller gör el, solfångare värmer vatten, värmen som lämnar fastigheten i frånluft och spillvatten återvinns och återförs in i systemet för att på nytt ge de boende värme och varmvatten.

Systemet är uppbyggt så att det hämtar energi från alla källor samtidigt, med start från den källa som ligger först i systemet där det finns tillräckligt med energi – solen är primärkälla. Allt bygger på beprövade komponenter och teknik som satts ihop med styrning, reglering och övervakning på ett unikt sätt utifrån Promenadens förutsättningar och behov.

Även om vi kanske skulle kunna klara oss utan fjärrvärme vill vi ha tryggheten i att kunna köpa den energi vi behöver, om något av våra system skulle slås ut eller om vi av någon anledning inte klarar att producera den mängd vi behöver

Redan 2008 började föreningen att titta på möjligheterna att producera energi från solen. Jan Berg ställde frågan till energikonsulten Mats Norrfors om föreningen hade bra förutsättningar för sol­paneler. Det visade sig att det var en huskropp av de tre som passade bra – och Mats Norrfors för­ordade solfångare, som har högre verkningsgrad än solceller.

– Verkningsgraden för solfångare ligger på 50 procent, medan solceller genererar 25 procent. Man behöver alltså installera två och en halv kvad­ratmeter solceller för samma producerad energimängd som en kvadratmeter solfångare. Brf Promenaden har 229 kvadratmeter solfångare, förklarar Mats Norrfors.

En gemensam energicentral försörjer de tre bostadshusen i föreningen. Här kopplas alla fastigheterna ihop.

Panelerna för solfångarna har nu legat på före­ningens tak sedan 2010 – de är underhållsfria och kommer att hålla i minst 25 år till. De minskar mängden inköpt fjärrvärme med 115 MWh per år.

– Det var en fastighetsskötare som nämnde det här med solenergi för mig 2008 och jag blev intresserad och tog reda på mer. Jag förstod att vi skulle börja vår energiresa med tappvarmvatten och värme och inte i första hand solel, förklarar Jan Berg.

Vi snålar inte på värmen för våra medlemmar. Många är äldre och ska självklart kunna ha det varmt i sina hem.

Han presenterade förslaget för styrelsen och fick återigen förtroendet att leda solenergiprojektet.

– Vi fick bra effekt av det och var nu nere på ett köpt värmebehov på 333 MWh per år, berättar Jan Berg.

Nästa stora fråga blev frånluftsvärmepumparna. Hur mycket köpt elenergi behövde de på ett år? Kunde föreningen producera den elenergi som krävdes? Energiduon Mats Norrfors och Jan Berg kom fram till att det skulle behövas cirka 500 kvad­ratmeter solceller för att täcka årsbehovet av el på runt 90 000 kWh till frånluftspumparna.

Tack vare att det då var möjligt att få en viss del av investeringen i form av statsbidrag blev det återigen en solinvestering och ett nytt projekt i Promenaden.

Genom Klimatklivet har föreningen fått möjlighet att investera i laddboxar.

Av de åtta miljoner kronor brutto som föreningen lagt ned i energieffektiviseringsåtgärder, bortsett från stambyte och fönsterbyte som ligger inom underhållsplanen, har 1,1 miljoner kronor kommit från bidrag.

– Det är synd att den möjligheten inte finns längre för bostadsrättsföreningar. Vi är stora användare av energi som skulle kunna göra skillnad med våra åtgärder. Jag är inte säker på att vår förening skulle ha gjort alla investeringarna om vi inte hade haft möjlighet till bidrag, säger Jan Berg. En annan viktig faktor är att vi avlastar nätet under stora delar av året.

Fakta

Solfångare och solceller

 • Solfångare och solceller kan se ganska lika ut genom solpaneler som monteras på byggnadens tak
 • Solfångare omvandlar solenergin till värme – solvärme
 • Solvärme används för varmvatten och värme via värmeväxlare
 • Solvärme kan även användas i fjärrvärmesystem
 • Även om energin kommer från samma källa så är tekniken olika och fungerar på helt olika sätt
 • Solceller omvandlar solenergin till elektricitet – solel
 • Solel nyttjas på samma sätt som el från det vanliga elnätet
 • Solel kan användas direkt, lagras i ett solcellsbatteri eller säljas till ett elbolag

Promenaden gick in med 1,5 miljoner kronor i eget kapital och har lånat närmare sex miljoner kronor till de olika energiprojekten.

För att det skulle bli tydligt för energigruppen och alla medlemmar och enkelt att underhålla systemet satsade Promenaden tidigt på webbaserad styrning, reglering och övervakning av samtliga energisystem. Idag kan man följa varje process på detaljnivå i realtid och har full koll på hur mycket energi som går in och ut och kan snabbt upptäcka förändringar.

Jan Berg, ordförande, framför hjärtat i verksamheten, kontrollskåpet som styr det mesta i de tre husen.

De boende kan följa sin egen elförbrukning och också se hur mycket föreningens olika system producerar i energiprocessen.

Den senaste och mest unika investeringen är en avloppsvärmeväxlare. Medeleffekten på växlaren är 40 kW, maxeffekt 300 kW. Fanns det möjlighet att ta vara på energin från avloppsvattnet? Den frågan ställde sig Jan Berg och mycket riktigt – det visade sig gå alldeles utmärkt.

– Jag visste att det fanns avloppsvärmeväxlare på badhus, men jag var inte säker på att det skulle gå att lösa för våra behov, säger han.

Återigen ett uppdrag för Mats Norrfors. Hypotesen var att kunna ta ut lika mycket energi som från frånluften – nu gällde det bara att hitta en leverantör. Isakssons i Borlänge hade en produkt som passade och i samråd med Falu energi kom man överens om att kyla avloppsvattnet till samma temperatur som kallvattnet har där det kommer in – fem grader.

Publicerad 20 juli 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.