TEMA VÄRME | 16 sep 2021

Största värmeenergilagringen byggs i Finland

Största värmeenergilagringen byggs i Finland
Illustration: YIT

Ett av Finlands största kommunala energibolag, Vantaan Energia, ska utveckla världens största värmeenergilagring i kommunen Vantaa i Finland. Det är Afry och YIT som tillsammans ska arbeta för att uppnå det som betraktas som en viktig milstolpe på vägen mot fossilfri energiproduktion.

TEXT: PETER OLOFSSON

Den säsongsbetonade värmelagringen är en viktig del av vårt investeringsprogram.

Genom energilagringsprojektet Vectes ska man kunna använda lite av sommaren på vintern.

– Den säsongsbetonade värmelagringen är en viktig del av vårt investeringsprogram. Den kombinerar nya tekniska lösningar och gör att vi kan fasa ut fossila bränslen i energiproduktionen så snabbt som möjligt, konstaterar Jukka Toivonen, vd för Vantaan Energia.

Den säsongsbundna termiska energilagringen kommer att vara världens största lagring av termisk energi med en storlek på 1 000 000 kubikmeter. Ja, faktiskt. En miljon kubikmeter. Kapaciteten kommer att vara cirka 90 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga värmeförbrukningen i en medelstor finsk stad.

Lagringen av energi möjliggör en ökad användning av förnybara energikällor. Detta genom att lagra sol-, vind- och geotermisk energi, samt överskottsvärme från exempelvis byggnader på sommaren, och använda den för att hantera toppar i efterfrågan på vintern.

Afry ska ansvara för design, geoteknik, byggkonstruktion och processteknik i projektet. Uppdraget inkluderar även layoutdesign, tekniska system, samt gatu- och väginfrastruktur. Företaget är också ansvarigt för miljökonsekvensanalys och miljötillståndsprocessen för projektet.

Jukka Toivonen, vd för Vantaan Energia. Foto: Vantaan Energia

Vectes kommer att ligga djupt i berggrunden, närmare bestämt på ett djup av cirka 60 meter. På detta djup säkerställer naturligt tryck i grundvattnet att det är tillräckligt stort tryck inne i vattenbehållaren. Det förhindrar att vattnet förångas till och med vid höga temperaturer. Vattnet kan därför värmas upp till 140 °C, vilket ökar lagringskapacitet för anläggningen avsevärt.

Anläggningen är alltså den första i sitt slag. Andra termiska lagringssystem har använt betydligt lägre temperaturer och tryck. Huvudlagringsbehållaren kommer att bestå av fyra ”huvudgrottor” på cirka 200 000 kubikmeter vardera. Dessutom ska det finnas en stor expansionskammare.

Lagringskapaciteten kommer att vara cirka 90 gigawattimmar vilket motsvarar den årliga värmeanvändningen i ett område med 20 000 invånare. Befintliga system har en lagringskapacitet på cirka 10 gigawattimmar eller mindre. Anläggningens urladdningskapacitet kommer att vara 200 megawatt och dess långsiktiga effektivitet cirka 85 procent.

Lagringsanläggningen är ansluten till ett lokalt fjärrvärmenät. Energi lagras och laddas ur med värmeväxlare, som överför termisk energi mellan vatten i fjärrvärmekretsen och vatten i Vectes. Effektiviteten förbättras ytterligare med en värmepump.

Utvecklingsfasen av projektet påbörjades sommaren 2021. Genomförandefasen ska börja hösten 2022. Värmeenergilagret är planerat att tas i bruk 2026.

Fakta

Energilagringsprojektet Vectes
• Vectes (Vantaa Energy Cavern Thermal Energy Storage) blir världens största värmeenergilagring på 1 000 000 kubikmeter. Lagringskapaciteten blir cirka 90 gigawattimmar energi
• Överskottsvärme lagras på sommaren och används för att minska efterfrågetopparna under dagar med hög efterfrågan på vintern
• Projektet sägs vara en viktig milstolpe på vägen till fossilfri produktion i kommunen Vantaa. Lagrad energi ersätter naturgasanvändning på vintern, vilket sägs minska fjärrvärmens koldioxidutsläpp med 26 000 ton per år
• Anläggningen bygger på lagringen av varmvatten vid exceptionellt hög temperatur på 140 °C, en lösning som möjliggör stor lagringskapacitet, samtidigt som den är kostnadseffektiv

Publicerad 16 september 2021

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.