Största takbaserade solcellsanläggningen

Inom ramen för sitt miljöåtagande har SEAT slutfört en framgångsrik första fas av projektet ”SEAT in the SUN” där två takbaserade solcellsanläggningar installerats, på SEAT:s fabrik i Martorell utanför Barcelona

 

Anläggningarna genererar sex miljoner kWh ren el per år.

De mer än 20 000 solcellspaneler som täcker en total yta av 135 000 kvadratmeter har installerats på taken till fabriksbyggnader och tillfälliga uppställningsplatser för bilar, förväntas uppnå en nominell potentiell produktion på 4 MW under den inledande fasen.

Projektet innebär att SEAT:s fabrik kan värna om miljön på ett väsentligt sätt och samtidigt minska de årliga koldioxidutsläppen med 2 800 ton – motsvarande den positiva effekten av mer än tusen hektar skog.”SEAT in the SUN” har utvecklats tillsammans med företaget Gestamp Solar, som är ledande inom solenergisektorn, med målet att inrätta en storskalig lokal produktion av ren el för förbrukning på plats (enligt principen ”distributed generation”).Solcellsanläggningarna på taken till biluppställningsplatserna tjänar ett dubbelt syfte – de genererar förnybar energi samtidigt som de skyddar nytillverkade bilar från väder och vind. Genomförandet av denna första fas har inneburit investeringar på 17 miljoner euro.Under 2011 och 2012 inleds nya faser som så småningom leder fram till färdigställandet av europeisk bilindustris största takbaserade solcellsanläggning.Målet för ”SEAT in the SUN” är att inrätta totalt sex solcellsanläggningar som täcker en yta av 320 000 kvadratmeter, med en elproduktion på 10,6 MW. Företaget får då kapacitet att generera mer än 13 miljoner kWh ren el per år – motsvarande elförbrukningen för cirka tretusen spanska hushåll och minskar samtidigt koldioxidutsläppen med 6 200 ton, vilket motsvarar ungefär 15 procent av den positiva effekten från naturreservatet Montseny (30 117 hektar) i utkanten av Barcelona.Källa: SEAT Sverige

Publicerad 27 januari 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.