Värmepumpar | 25 jan

Störst försäljningsökning för bergvärmepumpar

Det har varit ett hektiskt år för den svenska kyl- och värmepumpsbranschen. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar enligt Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Störst försäljningsökning för bergvärmepumpar
Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar enligt Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

– Vi ser en stark bransch som vi på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen känner en stor stolthet över, säger Anders Mårtensson, vd för branschorganisationen. Inte bara försäljningsmässigt utan även ur perspektivet att våra medlemmar möter utmaningarna och löser dem. Utmaningar för branschen under året har bland annat varit att hantera längre leveranstider i samtliga led till följd av både den höga efterfrågan och bristen på komponenter.

Trots utmaningarna är sista kvartalet starkt, med en uppgång av bergvärme på 30 procent och luft/vatten upp 12 procent. Minskningen av försäljningen för frånluftsvärmepumpar hör högst troligen samman med det minskade bostadsbyggandet.

– Höga och osäkra energipriser gör att värmepumpar är en bra investering för att sänka sina energikostnader. Om vi tar med i beräkningen att andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar så finns det all anledning att tro att efterfrågan fortsätter och ökar.

– Fler får upp ögonen för värmepumpen som erbjuder ett mycket bra sätt att sänka sina energikostnader, fortsätter Anders Mårtensson. Vi ser många initiativ på EU-nivå som pekar på värmepumpar som en stor del av lösningen för Europas energidilemma. Initiativ som ”REPowerEU” och ”Fit for 55” är exempel på det. Den starka tilltron till branschen visar sig också genom de investeringar som sker i Europa och i Sverige för att öka leveranskapaciteten.

Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Publicerad 25 januari 2023

På nytt jobb

Peder Bylund har anställts som vd för Sandbäckens rör i Sundsvall AB. Han kommer från Radiator vvs.
Lisa Greder har utsetts till marknadsansvarig hos Inventair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.
Dag Klevby har utsetts till vd för Intec projektstyrning. Han kommer från Afry.
Mattias Björn har anställts som handläggande konsult/uppdragsledare på Bengt Dahlgren Stockholm geo AB, med placering i Gävle. Han kommer från Energy Machines.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.