Storsatsning på förnybar energi vid Högskolan Kristianstad

Under hösten tas en toppmodern energicentral i bruk som ska minska energianvändningen för kylproduktion vid Högskolan Kristianstad med 90 procent.

 

Bakom satsningen står fastighetsägaren Akademiska Hus som genom ett nytt miljövänligt system gör att högskolans fjärrkyla nu helt kan utvinnas ur grundvattnet. 

Det som började med ett behov av att byta ut fjärrvärmeledningarna vid Högskolan Kristianstad har resulterat i en helt ny energicentral, där all elektricitet, värme och vatten med tillhörande vattenreningsanläggning installeras och kylning samordnas.

Hittills har fjärrkyla producerats med hjälp av kylkompressorer. Men med start i höst går högskolan över till att använda ett så kallat akvifiersystem som istället utnyttjar de grundvattenmagasin som finns i Kristianstad eftersom delar av staden ligger under havsnivån. Här har Akademiska Hus nu fått tillstånd att pumpa upp 360 000 kubikmeter vatten om året för att producera fjärrkyla till högskolans byggnader.

– Satsningen är ett led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete för att skapa mer energieffektiva fastigheter. Tack vare omställningen till kylning med grundvatten minskar vi nu energianvändningen vid Högskolan Kristianstad med hela 90 procent. Genom att stänga av det konventionella kylsystemet minimeras dessutom användningen av skadliga freoner, säger Unni Sollbe, regiondirektör på Akademiska Hus Syd.

– Vi strävar ständigt efter att minska vår klimatpåverkan och uppskattar att vår hyresvärd Akademiska Hus har gjort det möjligt för oss att på ett miljövänligt sätt utvinna fjärrkyla ur grundvattnet. Övergången är avgörande i vårt arbete för att leva upp till våra egna högt satta miljömål, säger Ann Cederberg, förvaltningschef vid Högskolan Kristianstad.      

Det nya systemet har plats för värmepumpar för att man i framtiden också ska kunna utvinna fjärrvärme ur grundvattnet.

Källa: Akademiska Hus
 
 
 

Publicerad 27 september 2012

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.