Energieffektivisering. | 8 jun 2022

”Större grepp om byggnadens hela livscykel”

Det finns en stor och outnyttjad potential i att energieffektivisera och renovera landets befintliga fastighetsbestånd i resan mot ett fossilfritt Sverige. Därför lägger Rejlers ökat fokus på hållbara byggnader och byggnadens livscykel.

”Större grepp om byggnadens hela livscykel”
Rejlers vill ta ett helhetsgrepp om byggnaden under hela livscykeln och stärker upp sitt erbjudande inom hållbara byggnader. Foto: Pixabay

– Energieffektivisering är en viktig del av energiomställningen och att klara den höga takten på elektrifiering. Det i kombination med högre elpriser och materialbrist gör att vi behöver tänka nytt kring utformning av byggnader och dess energisystem framöver. Det handlar om att ta ett större grepp om byggnadens hela livscykel, säger Katrine Lind, affärsansvarig för hållbara byggnader på Rejlers.

I Rejlers erbjudande hållbara byggnader ingår bland annat tjänster som miljö- och energisamordning, materialinventering, miljöcertifiering, energi- och klimatberäkningar, energikartläggning, genomförande av energiprojekt, energioptimering, lokal energiproduktion och strategiska tjänster.

– Frågor som rör energi och hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn har historiskt ofta hanterats skiljt från varandra. Våra experter har gedigen specialistkompetens och jobbar tvärfunktionellt. Detta, i kombination med vår långa erfarenhet av att driva stora energiprojekt i fastigheter, gör att vi kan ta ett helhetsansvar, säger Katrine Lind.

Kunderna inom sektorn är byggherrar, entreprenörer, kommunala och privata fastighetsägare, industrier och andra verksamheter som på något sätt har möjlighet att påverka energi, miljö och hållbarhet i en byggnad.

Källa: Rejlers

Publicerad 8 juni 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.