Stororder till Proline i Umeå

 Proline AB har fått i uppdrag av HSB-föreningen Brf Flyttfågeln i Umeå att under 2011 utföra relining av 185 lägenheter.

Ordervärdet uppgår till flera miljoner och projektet betecknas som något av ett marknadsgenombrott för Umeå-kontoret som öppnades våren 2010.

Relining innebär att gamla avloppsstammar blir som nya genom att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Proline är idag marknadsledande inom relining med sin egenutvecklade teknik, Proline-metoden, där arbetet utförs i flera steg. Först sker en rensning av de gamla rören med roterande specialverktyg, därefter torkas rören före en videoinspektion och slutligen gjuts det nya röret i flera steg med polyesterplast.  Innan ett reliningprojekt startar läggs också mycket tid på att informera de boende.

 Den stora fördelen för de boende med Proline-metoden är att de inte behöver flytta från sina lägenheter under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa det damm som annars uppstår vid traditionell stambyten med omfattande rivningsarbeten.  Mer än 50 000 lägenheter i Sverige och utomlands har fått nya stammar utan stambyte genom Proline-metoden som är typgodkänd med en livslängd på minst 50 år. Per-Erik Åkerlund som Brf Flyttfågelns styrelse utsett till projektombud för reliningprojektet understryker att de minimala störningarna för bostadsrättsföreningens medlemmar var avgörande för valet av Proline som entreprenör. Proline-metodens fördelar vägdes också noga i konkurrens med en annan reliningmetod.

 Ser fram mot snabb tillväxt för Umeå-kontoret

–          I det andra alternativet hade vi tvingats stänga av varje trapphus avloppssystem under en hel vecka med alla de störningar och praktiska problem det innebär för de boende. Proline arbetar på ett smidigare sätt där man under en dag gör klart i två lägenheter samtidigt som de övriga lägenheterna i ett trapphus inte ens märker av att reliningarbetet pågår. Boendefördelarna vägde alltså tungt när vi utvärderade alternativen. Att det material Proline använder vid reliningen finns med i Basta-registret över godkända produkter när det gäller miljö- och hälsoaspekter var också viktigt, säger Per-Erik Åkerlund

 Brf Flyttfågelns 185 lägenheter ryms i åtta huskroppar och projektet som startade i början av januari beräknas pågå till november i år.

 P-O Nilsson är regionchef för Proline Norr och han betecknar projektet för HSB-föreningen som något av ett marknadsgenombrott i en region där intresset för relining växer snabbt. Hos Proline i Umeå arbetar idag tre Proline-tekniker, en till ska snart anställas och P-O Nilsson är inte främmande för att det nästa år kan vara ett tiotal medarbetare.

–          Vi ser en mycket snabb marknadsutveckling på orter där vi genomfört större reliningprojekt som i t ex Kiruna och Luleå. När bostadsrättsföreningar samt både privata och kommunala bostadsbolag inser fördelarna med relining jämfört med traditionella stambyten växer intresset, och jag tror också att vår egen metod kommer att värderas högt när nya projekt ska genomföras och där de boendes bekvämlighet hamnar högt upp när olika metoder ska jämföras, säger P-O Nilsson.´

Källa: Proline

         

Publicerad 16 februari 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.