Stor tillväxtpotential i förnybara energikällor

Förnybara energikällor som vindkraft, solenergi och vågkraft har stor tillväxtpotential. Tillväxt inom dessa områden kommer att leda till stora förändringar av hela elmarknaden. Det visar en ny rapport från Blue Institute och VINNOVA.

Förnybara energikällor är en del av lösningen på en av de stora utmaningarna: det växande behovet av energi samtidigt som jordens klimat är hårt ansträngt av utsläpp. En större andel av elen bör komma från energislag som inte orsakar utsläpp – som vind, sol och vågor. För att förnybara energikällor ska få en större roll, så måste de vara kommersiellt gångbara. Det i sin tur beror på hur kostnaden för förnybar energi utvecklas, dels genom teknisk utveckling och dels genom olika former av stöd. Allt påverkas dessutom av kostnaden för annan elproduktion, till exempel kol, naturgas och kärnkraft.

I den nya rapporten “Förnybara energikällor: Hela elmarknaden i förändring” analyseras de framtida tillväxtmöjligheterna inom solenergi, vindkraft och vågkraft. Rapporten har tagits fram av Blue Institute på uppdrag av VINNOVA.

Studien visar på att det finns stor marknadspotential för förnybara energikällor. Vindkraft har redan idag en marknad runt 36 miljarder euro och är den dominerande energikällan vad gäller nyinvesteringar i EU och USA. Med en fortsatt tillväxttakt på över 20 procent kan marknaden tredubblas inom 10 år. Solenergi har vuxit snabbast av alla energikällor, över 50 procent per år, och har idag en marknad på cirka 23 miljarder euro. Marknaden kan komma att växa till 125-211 miljarder euro till 2020, och därmed bli en av världens största industrier. Vågkraft är ännu inte en kommersiell marknad och potentialen är mer osäker. Men skulle vågkraft bli kommersiellt gångbart, så skulle den kunna stå för en betydande del av världens kraftgenerering.

– I många fall drivs marknaderna av offentligt stöd motiverat av klimatutmaningar, och det stödet kommer troligtvis att öka under överskådlig tid, säger Göran Liljegren, vd för Blue Institute.

Bland ”flaggskeppsbolagen” inom vindkraft och solenergi finns inte många svenska företag. Däremot är svenska företag ofta med som leverantörer och utvecklare.

– Den stora globala marknadstillväxten för förnybara energikällor genererar en stor tillväxtpotential för svenskt näringsliv. Då krävs målmedvetna och kraftfulla satsningar på FoU och innovation för att ta framväxande marknadsandelar inom dessa områden. I det sammanhanget kan gemensamma kraftsamlingar av näringslivet och staten vara av stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft när vi går ut ur den pågående ekonomiska krisen, säger Göran Marklund, tf vice generaldirektör på VINNOVA.

Tillväxtförutsättningarna för vindkraft, solenergi och vågkraft skiljer sig åt vad gäller till exempel utvecklingsproblematik, men liknar varandra i att de driver nya affärsmodeller och öppnar upp marknadsstrukturer för nya aktörer. Förnybara energikällor som helhet håller på att förändra hela elmarknadens struktur och sätt att fungera. Men i strävan efter att uppnå klimatmål, så konkurrerar områdena också med varandra.

Rapporten  “Förnybara energikällor: Hela elmarknaden i förändring” ges ut i serien ”Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige”.

Idag släpps även inom serien ”Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige” en rapport om bioraffinaderi som tillväxtområde,  ”Mer raffinerade produkter: Vedbaserade bioraffinaderier höjer kilovärdet på trädet”.

Publicerad 20 mars 2009

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.