Effektivisering | 9 feb

Stor potential i energieffektivisering

Energieffektivisering och flexibel elanvändning kan minska Sveriges elanvändning med mellan 20 och 25 terrawattimmar el, enligt en ny rapport från Energimyndigheten. En effektivare elanvändning är en central del av den pågående elektrifieringen av samhället som krävs för att uppnå klimat- och miljömål.

Stor potential i energieffektivisering
Energieffektivisering har stor betydelse för att Sverige ska nå sina klimatmål, konstaterar Energimyndigheten i en ny rapport. Foto: Shutterstock

Genom att effektivisera energianvändningen och använda resurser smartare kan samhället inte bara minska sin energianvändning utan även dämpa behovet av utbyggnad av elproduktion och elnät, skriver Energimyndigheten i den nya rapporten ”Analysera en effektivare användning av energi”. En viktig del av denna omställning är att frigöra el genom effektivisering, snarare än enbart fokusera på ökad produktion.

– Det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att snabba på resan till ett mer elektrifierat samhälle är att resurseffektivisera. Att använda elen smartare är lika viktigt som att öka produktionen av el. Det är en viktig förutsättning av ett hållbart energisystem, säger Angelina Björklund, projektledare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten pekar i rapporten ut olika sektorer där potentialen för energieffektivisering är betydande i regeringsuppdraget ”Effektivare användning av energi, effekt och resurser”. I bostads- och servicesektorn, samt inom industrin och transportsektorn finns det utrymme för stora förbättringar.

  • Bostäder och service: uppskattas ha en potential på cirka 15 TWh el till år 2030, med störst potential för småhus.
  • Industrisektorn: Trots brist på heltäckande data uppskattas potentialen till åtminstone 5 TWh el.
  • Transportsektorn: Framförallt genom effektivare elfordon, där potentialen bedöms vara cirka 1 TWh el till år 2030.

Flexibilitet i användningen av el blir allt viktigare i takt med samhällets elektrifiering och digitalisering. Att använda energi och effekt på ett flexibelt sätt kan bidra till en mer effektiv användning av resurser och energi.

–  Med ökad medvetenhet och åtgärder för energieffektivisering kan samhället inte bara minska sin elanvändning utan också skapa ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle, säger Katarina Jacobson, analytiker på Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 9 februari 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.