Energieffektivisering | 11 dec 2014

Stor besparing av små butiker

Energieffektiviseringsåtgärder i 60 små livsmedelsbutiker skulle kunna spara sammanlagt sju gigawattimmar per år, visar ett nyligen avslutat projekt.

Runt 900 möjliga åtgärder upptäcktes i energikartläggningar som finansierades av Länsstyrelsen Dalarna. Tillsammans skulle åtgärderna kunna halvera butikernas energianvändning.

FredrikFredrik Hennström, TH Energiteknik. Foto: TH Energiteknik

Vilka åtgärder som gav störst energibesparing varierade mellan de 60 små livsmedelsbutikerna i Gävleborgs och Dalarnas län. Till det som minskade energiåtgången mest hörde byte av oljepanna till bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump och byte av öppna kylmöbler till modeller med stängda dörrar.

Återbetalningstiden för åtgärderna låg i genomsnitt på sex år. Åtgärder med kortast återbetalningstider var ofta enklare styr- och reglerinställningar för värme, ventilation och kyla.

– Det är många små åtgärder, utan större investering, som tillsammans ger stora kostnadsbesparingar. Ytterst få åtgärder innebär ny teknik, utan det handlar mycket om att använda befintliga installationer på rätt sätt, som att ha rätt ventilation och rätt fyllnadsgrad och temperatur i frysen, säger Fredrik Hennström, uppdragsledare hos TH Energiteknik.

En teknikåtgärd som ändå utmärker sig är kondensfilter, som TH Energiteknik har föreslagit för alla butiker. Kondensfiltren minskar luftens kondenseringsförmåga i kyl- och frysrum (ger ”torrare” luft), vilket minskar isbildning och energianvändning. Enligt energikartläggningen går det att spara i genomsnitt 15 procent av kyleffekten med hjälp av kondensfilter.

Länsstyrelsen i Dalarna, som är initiativtagare till energikartläggningarna, är mycket nöjd med projektet som även involverar cirka 20 drivmedelsstationer.

– Det här är en viktig del i länsstyrelsens arbete med landsbygdens service och andra länsstyrelser står i kö för att lära av oss och göra något liknande, säger Marit Ragnarsson, projektledare hos Länsstyrelsen Dalarna.

Under energikartläggningen har TH Energiteknik också sett några vanliga misstag som butiker gör. Ofta handlar det om okunskap kring styrning och reglering av värme och ventilation.

– Många har anläggningar för återvinning av värme från kylmaskiner och ventilation, men använder dem inte optimalt, eller gör inget åt felaktiga inställningar. I dag måste man sätta sig in i sin styranläggning. Det kan ge stora besparingar, säger Fredrik Hennström.

Marie Granmar

Fakta

Forskning pågår

Även forskare studerar just nu energianvändningen i livsmedelsbutiker. På KTH pågår arbete med att ta fram nyckeltal och en webbsida där butiksägare ska kunna svara på en enkät om sin energianvändning. En del av arbetet görs inom ramen för EU-projektet Annex 44 som pågår till juni 2016.

Många har anläggningar för återvinning av värme från kylmaskiner och ventilation, men använder dem inte optimalt, eller gör inget åt felaktiga inställningar. I dag måste man sätta sig in i sin styranläggning. Det kan ge stora besparingar

Publicerad 11 december 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.