Energieffektivisering | 11 dec 2014

Stor besparing av små butiker

Energieffektiviseringsåtgärder i 60 små livsmedelsbutiker skulle kunna spara sammanlagt sju gigawattimmar per år, visar ett nyligen avslutat projekt.

Runt 900 möjliga åtgärder upptäcktes i energikartläggningar som finansierades av Länsstyrelsen Dalarna. Tillsammans skulle åtgärderna kunna halvera butikernas energianvändning.

FredrikFredrik Hennström, TH Energiteknik. Foto: TH Energiteknik

Vilka åtgärder som gav störst energibesparing varierade mellan de 60 små livsmedelsbutikerna i Gävleborgs och Dalarnas län. Till det som minskade energiåtgången mest hörde byte av oljepanna till bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump och byte av öppna kylmöbler till modeller med stängda dörrar.

Återbetalningstiden för åtgärderna låg i genomsnitt på sex år. Åtgärder med kortast återbetalningstider var ofta enklare styr- och reglerinställningar för värme, ventilation och kyla.

– Det är många små åtgärder, utan större investering, som tillsammans ger stora kostnadsbesparingar. Ytterst få åtgärder innebär ny teknik, utan det handlar mycket om att använda befintliga installationer på rätt sätt, som att ha rätt ventilation och rätt fyllnadsgrad och temperatur i frysen, säger Fredrik Hennström, uppdragsledare hos TH Energiteknik.

En teknikåtgärd som ändå utmärker sig är kondensfilter, som TH Energiteknik har föreslagit för alla butiker. Kondensfiltren minskar luftens kondenseringsförmåga i kyl- och frysrum (ger ”torrare” luft), vilket minskar isbildning och energianvändning. Enligt energikartläggningen går det att spara i genomsnitt 15 procent av kyleffekten med hjälp av kondensfilter.

Länsstyrelsen i Dalarna, som är initiativtagare till energikartläggningarna, är mycket nöjd med projektet som även involverar cirka 20 drivmedelsstationer.

– Det här är en viktig del i länsstyrelsens arbete med landsbygdens service och andra länsstyrelser står i kö för att lära av oss och göra något liknande, säger Marit Ragnarsson, projektledare hos Länsstyrelsen Dalarna.

Under energikartläggningen har TH Energiteknik också sett några vanliga misstag som butiker gör. Ofta handlar det om okunskap kring styrning och reglering av värme och ventilation.

– Många har anläggningar för återvinning av värme från kylmaskiner och ventilation, men använder dem inte optimalt, eller gör inget åt felaktiga inställningar. I dag måste man sätta sig in i sin styranläggning. Det kan ge stora besparingar, säger Fredrik Hennström.

Marie Granmar

Fakta

Forskning pågår

Även forskare studerar just nu energianvändningen i livsmedelsbutiker. På KTH pågår arbete med att ta fram nyckeltal och en webbsida där butiksägare ska kunna svara på en enkät om sin energianvändning. En del av arbetet görs inom ramen för EU-projektet Annex 44 som pågår till juni 2016.

Många har anläggningar för återvinning av värme från kylmaskiner och ventilation, men använder dem inte optimalt, eller gör inget åt felaktiga inställningar. I dag måste man sätta sig in i sin styranläggning. Det kan ge stora besparingar

Publicerad 11 december 2014

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.