DUSCHSTÖD | 27 okt 2016

Stöd till innovativ och energieffektiv dusch

Energimyndigheten stöder Orbital Systems AB med drygt 20 miljoner kronor för att vidareutveckla och inleda storskalig kommersialisering av ett innovativt duschsystem. Duschsystemet har väsentligt lägre vatten- och energianvändning och leder därför till lägre driftskostnader. Orbital Systems duschsystem bygger på en teknik som renar och återcirkulerar duschvattnet när det används. Därmed kan en stor del av vattnet och dess värmeinnehåll bevaras. Nu vidareutvecklar och marknadsintroducerar företaget sitt duschsystem med ett stöd på 20,6 miljoner från Energimyndigheten. 

Företaget ska använda stödet för att vidareutveckla duschsystemet genom att förenkla installationen och sänka tillverkningskostnaderna. Orbital Systems ska också utveckla sina affärsmodeller och förstärka det immaterialrättsliga skyddet för sina tekniska lösningar.

– Det är både kostsamt och tidskrävande att utveckla produkter som innehåller mycket hårdvara. Vi bedömer att stöd till företaget skapar den uthållighet som krävs av både företaget och dess ägare för att ta sig igenom utvecklingsfasen och inleda marknadsintroduktion av en produkt som är redo för global spridning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten. 

Initialt fokuserar företaget på att använda tekniken i duschsystem där kundnyttan är hög samtidigt som vägen till marknad är hanterbar. Tekniken kan även användas för att spara vatten och energi i andra system där vatten används.

– Detta är en riktigt bra början på vår vision om att skapa ett paradigmskifte i hur vi människor använder vatten. Duschen, som är den första produkten där vi använder vår teknik, står för över en tredjedel av vattenanvändningen i svenska hem. Framöver kommer vi att implementera tekniken även i andra produkter och system, säger Mehrdad Mahdjoubi, VD och grundare på Orbital Systems. 

Redan under sommaren 2013 testade företaget två tidiga prototypduschar i ett badhus. Resultatet visade på en vattenbesparing på nästan 90 procent, samtidigt som energianvändningen för uppvärmning av duschvattnet minskade med nästan 80 procent. Utifrån resultatet i det testet och Energimyndighetens uppskattning skulle den årliga energianvändningen för uppvärmning av duschvatten i Sverige därmed kunna sänkas från 3,5 TWh till knappt 1 TWh. 

I jämförelse med konkurrerande lösningar har Orbital Systems innovation fördelen att kunna ge hög komfort för de duschande genom ett högt flöde, ett stabilt tryck och en jämn temperatur under hela duschcykeln, utöver miljö- och kostnadsbesparingarna. 

 

 

Publicerad 27 oktober 2016

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.