DUSCHSTÖD | 27 okt 2016

Stöd till innovativ och energieffektiv dusch

Energimyndigheten stöder Orbital Systems AB med drygt 20 miljoner kronor för att vidareutveckla och inleda storskalig kommersialisering av ett innovativt duschsystem. Duschsystemet har väsentligt lägre vatten- och energianvändning och leder därför till lägre driftskostnader. Orbital Systems duschsystem bygger på en teknik som renar och återcirkulerar duschvattnet när det används. Därmed kan en stor del av vattnet och dess värmeinnehåll bevaras. Nu vidareutvecklar och marknadsintroducerar företaget sitt duschsystem med ett stöd på 20,6 miljoner från Energimyndigheten. 

Företaget ska använda stödet för att vidareutveckla duschsystemet genom att förenkla installationen och sänka tillverkningskostnaderna. Orbital Systems ska också utveckla sina affärsmodeller och förstärka det immaterialrättsliga skyddet för sina tekniska lösningar.

– Det är både kostsamt och tidskrävande att utveckla produkter som innehåller mycket hårdvara. Vi bedömer att stöd till företaget skapar den uthållighet som krävs av både företaget och dess ägare för att ta sig igenom utvecklingsfasen och inleda marknadsintroduktion av en produkt som är redo för global spridning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten. 

Initialt fokuserar företaget på att använda tekniken i duschsystem där kundnyttan är hög samtidigt som vägen till marknad är hanterbar. Tekniken kan även användas för att spara vatten och energi i andra system där vatten används.

– Detta är en riktigt bra början på vår vision om att skapa ett paradigmskifte i hur vi människor använder vatten. Duschen, som är den första produkten där vi använder vår teknik, står för över en tredjedel av vattenanvändningen i svenska hem. Framöver kommer vi att implementera tekniken även i andra produkter och system, säger Mehrdad Mahdjoubi, VD och grundare på Orbital Systems. 

Redan under sommaren 2013 testade företaget två tidiga prototypduschar i ett badhus. Resultatet visade på en vattenbesparing på nästan 90 procent, samtidigt som energianvändningen för uppvärmning av duschvattnet minskade med nästan 80 procent. Utifrån resultatet i det testet och Energimyndighetens uppskattning skulle den årliga energianvändningen för uppvärmning av duschvatten i Sverige därmed kunna sänkas från 3,5 TWh till knappt 1 TWh. 

I jämförelse med konkurrerande lösningar har Orbital Systems innovation fördelen att kunna ge hög komfort för de duschande genom ett högt flöde, ett stabilt tryck och en jämn temperatur under hela duschcykeln, utöver miljö- och kostnadsbesparingarna. 

 

 

Publicerad 27 oktober 2016

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.