INNOVATION | 17 maj 2016

Stöd till badinnovation

Högre vattentemperatur och mer vågstänk ställer nya krav på våra simhallar. Därför ger Vinnova 9,2 miljoner kronor till ett projekt som ska förbättra kunskaperna om badhus.

Många svenska simhallar byggda under 1970- och 80-talen är i dåligt skick. Det kan handla om bristande säkerhet (ras och läckage), ohälsosam innemiljö och hög energianvändning. Allt detta och lite till vill de som arbetar med det Vinnova-stödda projektet ”Hållbara innemiljöer för fritid i staden – simhallar” råda bot på. Projektet som drog igång i januari är indelat i sju arbetspaket.

– I paket 2 ska vi bland annat skapa en kunskapsbank med erfarenheter från baden – om arbetsmiljön, hur det fungerar i maskinrummen, med mera. Ofta blir det tokigt när man bygger bad, eftersom det är något man gör sällan. Kunskapsbanken ska hjälpa till att lära av misstagen, så att de inte upprepas, säger Lotta Loshammar, vice ordförande i Svenska Badmästareförbundet.

Det treåriga projektet får 9,2 miljoner kronor av Vinnova och innehåller även arbetspaket för reningsanläggningar och miljö, byggnadsfysik och installationsteknik, hållbart materialval, drift och underhåll, internationell samverkan samt standarder, riktlinjer och certifiering.

En viktig målsättning är att utveckla innovativa lösningar för såväl renovering som nybyggnad av simhallar. 19 parter medverkar i projektet som leds av CBI Betonginstitutet i samarbete med Swerea Kimab, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Svenska Badmästareförbundet och Sveriges fritids- och kulturchefsförening, SFK.

– Nybyggnads- och renoveringsbehovet är mycket stort för sim- och badanläggningar i dag och det är en svår och komplex miljö. Samtidigt är anläggningarna viktiga för allmänhetens behov av simundervisning, lek, rekreation, hälsa, hygien och sociala relationer. Därför behövs det här projektet, säger Ylva Edwards, projektledare hos CBI Betonginstitutet.

En ytterligare anledning till att det krävs nya lösningar för badhus är att badvattentemperaturerna i dag är högre än på 1970-talet. Under senare år har det också blivit vanligare med äventyrsinslag som vågskvalp och rutschkanor som ger vattenstänk. För att klara de nya aktiviteterna krävs ofta mer hållbara material.

Inom det arbetspaket som kallas Hållbart materialval ska man bland annat ta fram nya riktlinjer. Det blir råd för val av material i hårt utsatta delar av badanläggningar och för renoveringsmetoder.

Vid den kartläggning (med enkäter och workshop) av behoven som gjordes i projektets steg 1 förra året framkom en rad brister och önskemål, se faktarutan. Exempelvis visade det sig att rörsystemen för bassängvatten var de delar i reningsanläggningarna som oftast fick korrosionsskador.

Vilka de nya, innovativa lösningarna blir får vi förhoppningsvis veta mer om när projektet avslutats 2018.

Marie Granmar, ur Energi & Miljö nr 4/2016 sid 31

Fakta

Hållbara simhallar

19 parter medverkar i projektet ”Hållbar innemiljö för fritid i staden – simhallar” som leds av CBI Betonginstitutet i samarbete med Swerea Kimab, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Svenska Badmästareförbundet och Sveriges fritids- och kulturchefsförening, SFK.

Övriga medverkande är organisationerna Byggkeramikrådet, Sveriges byggindustrier, Svensk byggtjänst, Gafs, Rebet, Nordic Galvanizers och företagen GPA, GT Plastmontage, NCC, Outokumpu, Sika, SBB, Teknikmarknad och We Group samt några badanläggningar.

Projektet får 9,2 miljoner kronor under tre år av Vinnova. Läs mer på http://framtidensbad.se/

Publicerad 17 maj 2016

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.