Statligt beslut taget för kommersiell vågkraft

Energimyndigheten ska bidra med 139 miljoner kronor för en fullskalig vågkraftspark utanför Smögen på västkusten. Det betyder att en demonstrationsanläggning i full skala kan blir verklighet när alla tillstånd är klara. Tekniken bygger på forskning från Uppsala universitet.

Det statliga stödet till företaget Seabased Industry AB och energibolaget Fortum är avsett för att i ett fullskaligt demonstrationsprojekt vidareutveckla vågkraftstekniken och verifiera den kommersiellt. I anläggningen ska 400-500 aggregat kopplas samman och ge en effekt på 10 MW. Det blir därmed den största i sitt slag i världen.

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att stötta och stimulera utvecklingen av kommersiellt gångbar förnyelsebar energiproduktion genom investeringsstöd. Myndigheten har tidigare beslutat om stöd till fyra projekt. Dagens beslut om vågkraftsparken är det femte och sista inom detta program. För att anläggningen skall komma till stånd krävs tillstånd från miljödomstolen och att stödet godkänns av EU.

– Det är roligt att se att vår forskning lett fram till en teknik som nu får chansen att visa sig kommersiellt gångbar. Vi ser också möjligheter att ytterligare förfina tekniken så vår forskning fortsätter och vi tittar även på samhällsvetenskapliga aspekter av tekniken, säger professor Mats Leijon vid Uppsala universitets Centrum för förnybar elenergiomvandling och en av två forskare som grundade de ursprungliga innovations- och patentbolaget Seabased 2001.

Uppsala universitet fick tillsammans med KTH nyligen regeringens strategiska forskningsanslag för energiforskning. Tillsammans med andra stora anslag till energiforskningen under året innebär det en rejäl satsning på det redan starka energiforskningsområdet.

Källa: Uppsala Universitet
 

Publicerad 12 februari 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.